Općina Ilidža: Konkurs za stipendiranje talentovanih učenika

Općina Ilidža objavila je Konkurs za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u školskoj 2015/2016. godini.


Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2015/2016. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće kriterije i to:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području Općine Ilidža;
c) da su redovni učenici javnih ustanova srednjih škola Kantona Sarajevo i redovni studenti visokoškolskih ustanova (fakulteti/akademije) članica Univerziteta u Sarajevu;
d) da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2014/2015.) imali sljedeći uspjeh u školi, odnosno fakultetu i to:

  • učenici prvih razreda srednjih škola koji su od trećeg do devetog razreda osnovne škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno,
  • učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnom razredu ostvarili prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu vladanja primjerno,
  • redovni studenti prve godine studija koji su u završnom razredu srednje škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno, te da nisu obnavljali godinu,
  • redovni studenti tehničkih fakulteta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, mašinski, fakultet za saobraćaj i komunikacije), medicinskog fakulteta i srodnih fakulteta (stomatološki, farmaceutski, veterinarski i fakultet zdravstvenih studija) sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje 7,5 i redovni studenti ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena najmanje 8,0, koji nisu obnovili godinu,

e) da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2015/2016. godini po osnovu uspjeha u učenju od javnog sektora (općine, grad, kanton, FBiH, BiH i fondovi).
Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2015/2016. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili ovdje) kandidati trebaju dostaviti sljedeće:

1.    Uvjerenje o državljanstvu BiH,
2.    Prijavu mjesta prebivališta,
3.    Potvrdu o upisu u školsku/akademsku 2015/2016. godinu kao redovan učenik- student,

  • Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena od trećeg do devetog razreda osnovne škole za  učenike prvog razreda srednje škole,
  • dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u školskoj 2014/2015. godini za učenike drugog, trećeg, četvrtog razreda srednje škole i studente prve godine studija,
  • uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2014/2015. godini za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija.

Svi dokumenti koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starija od 6 mjeseci. Dokumenti dostavljeni uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa (Konkurs je objavljen 07.10.2015. godine). Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u Cenar za pružanje usluga građanima  Općine Ilidža ili putem pošte na adresu: Općina Ilidža, Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Ilidža, Butmirska cesta 12 ili putem kontakt telefona 775-717, 775-718 i 775-720

(Školski.ba)