Nova plivačka oprema za djecu i mlade sa invaliditetom

Plivački rekviziti, plutače, špagete za plivanje, peraja, osmice, te lopatice za plivanje dio su opreme koju je USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG) donirao sarajevskom Plivačkom klubu za osobe sa invaliditetom SPID.


Donirani su i šorcevi i majice, te kape za plivanje, a sve sa ciljem da treninge djeci i mladima sa invaliditetom učine kvalitetnijim, obzirom da se radi o specifičnoj populaciji društva, osobama sa različitim vrstama i stepenima invaliditeta.

– Zahvalni smo na svakoj podršci i svima koji prepoznaju važnost jedne ovakve inicijative za djecu i mlade sa invaliditetom. Sportska oprema itekako će nam značiti, ali majice koje smo dobili učinit će djecu jednakom i dati im osjećaj pripadnosti timu,istakao je Amel Kapo, predsjednik PK SPID.

Vrijednost donirane opreme je 5.500 KM, a USAID/PPMG na ovaj način želi osigurati jednake uslove treniranja za sve plivače, osobe sa invaliditetom.

– USAID je ponosan što podržava Plivački klub SPID. Svako dijete u BiH bi trebalo da ima priliku da aktivno učestvuje u svim oblastima života, a naročito u sportu.Poznato je da bavljenje sportom pozitivno utiče na ljude, a još veći značaj ima za djecu sa poteškoćama u razvoju, naglasio je Kent Larson, vršilac dužnosti direktora misije USAID-a u BiH.

Plivački klub SPID Sarajevo je prvi i jedini plivački klub za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini koji okuplja osobe sa različitim stepenima i vrstama invaliditeta te tipične osobe.

Klub ima sedamdeset četiri aktivna člana osobe sa invaliditetom iz Živinica, Kladnja, Zenice, Kaknja, Visokog, Gornjeg Vakufa, Istočnog Sarajeva, te svih Općina grada Sarajeva.

USAID-ov program podrške marginaliziranim grupama godinama pruža podršku aktivnostima lokalnih organizacija koje se zalažu za prava, osnaživanje i dostojanstvo nedovoljno predstavljenih društvenih grupa u BiH, te jača kapacitete lokalnih nevladinih organizacija, institucija BiH te USAID-ovih implementacijskih partnera za otvarivanje navedenog cilja.

Osobe s invaliditetom marginalizirane su od ranog djetinjstva, a USAID/PPMG u bh. društvu želi kreirati drugačiji pristup i položaj za ovu grupu.

(STUDOMAT.ba)