Konkurs za medijski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH

UNICEF BiH i ove godine objavljuje konkurs za medijski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH, u skladu sa etičkim smjernicama o izvještavanju o djeci.


Konkurs je otvoren za sve novinare i medije koji su svoje radove na ovu temu objavili od 01.11.2017. do 31.10.2018. godine, u medijima u Bosni i Hercegovini.

Teme prijavljenih novinarskih radova mogu obuhvatiti pitanja iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, pravosuđa za djecu, kao i teme koje promovišu inkluziju, nediskriminaciju i poštivanje

Imajući u vidu da je tema ovogodišnjeg obillježavanja Međunarodnog dana djeteta – sretno djetinjstvo, s posebnim fokusom na zaustavljanje vršnjačkog nasilja i sigurno okruženje za učenje, godišnje Priznanje će biti dodijeljeno za priču/izvještaj/reportažu o ovoj temi.

Radovi koji se prijavljuju trebaju biti dostupni na internetu. Svaki novinarski rad koji ispunjava uslove konkursa, može prijaviti sam autor ili neko od urednika u medijima.

Prilikom izbora najboljeg novinarskog rada vodiće se računa o sljedećim kriterijima:

– Izboru teme;
– Načinu prezentovanja činjenica i podataka (odabiru novinarskog ugla);
– Analitičkom pristupu;
– Književnom stilu za novine i web / audiovizuelnoj prezentaciji za radio i televiziju;
– Procjeni pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja teme;
– Poštivanju UNICEF-ovih principa etičkog izvještavanja o djeci;
– Poštivanju principa Zajedničke izjave novinara u BiH.

Priznanja će biti dodijeljene za novinarski-medijski doprinos u štampi, na internetu, kao i za dokumentarni ili informativni prilog trajanja do 5 minuta na radiju i televiziji.

Žiri sastavljen od iskusnih novinara,  dobitnika UNICEF-ove nagrade prethodnih godina, te stručnjaka iz oblasti zaštite prava djece, odabraće najbolje radove i objaviti svoju odluku na ceremoniji koja će biti organizovana ovim povodom.

Rok za dostavu prijava je 15.11.2018. godine u 12,00.

Detaljni uslovi i pravila konkursa su objavljeni i na unicef.ba i blogu zasvakodijete.ba.

(Školski.ba)