Logička mozgalica: Koji broj treba da stoji umjesto upitnika?

Možeš li riješiti ovu mozgalicu za 10 sekundi?


Rješenje

Obrazloženje: Brojevi predstavljaju presijecanja linija.

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Matematička mozgalica: Koji broj treba da stoji umjesto upitnika?

Mozgalice su korisne đake

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za školarce jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje.