Predstavljamo Futures Scholarship: Nevjerovatna prilika za srednjoškolce

Srednjoškolci, ostalo je još samo 5 dana za prijavu na Futures Scholarship!


Ako dijelite strast prema STEM oblastima, Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini ima nevjerovatnu priliku koja vas čeka.

Predstavljamo Futures Scholarship, osmišljenu da osnaži i podrži studente poput vas na vašem putovanju.

Kao članovi Ignite programa za srednjoškolce dobivate:

  • mentorsku podršku naših alumnista u planiranju ličnog, profesionalnog i liderskog znanja
  • radionice za unaprjeđenje profesionalnih i ličnih vještina
  • kursevi za razvoj profesionalnih vještina za najaktivnije članove
  • besplatno sudjelovanje na svim događajima koje organizira Fondacija

Kao članovi Incubation programa za studente dobivate:

  • mentorsku podršku za one vještine za koje izrazite želju i potrebu da ih usavršavate
  • prilike za putovanja na stručne konferencije unutar i izvan BiH
  • kursevi, radionice i treninzi za usavršavanje vještina koje će vas učiniti kompetetivnim na tržištu rada
  • posjete različitim kompanijama
  • volonterski program unutar Fondacije kroz koji ćete na sedmičnom nivou razvijati organizacijske, timske i liderske vještine

Kako se prijaviti?

Aplikaciona forma za Ignite program – učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola

Aplikaciona forma za Incubation program – studenti svih univerziteta u BiH

Koji je rok za prijavu?

Prijavite se do 30. jula!

Za dodatne informacije, pozivamo vas da se javite na [email protected]