Kviz znanja: Laka pitana iz osnovne škole, koliko ih možete tačno riješiti?

Volite li da radite kvizove? Ako je odgovor da, ovo je prilika da se okušate u jednom od njih.


Koji vam je predmet iz osnovne škole omiljeni?

U sljedećem kvizu imate mogućnost testirate svoje znanje iz mnogih oblasti iz osnovne škole. Skoncentrišite se i odgovorite na ova jednostavna pitanja.

Nemojte varati, samostalno uradite test, a zatim nam javite u komentare koliko ste tačnih odgovora imali.

Sretno!

 1. 1 Koja je jedinica mjere jačine električne struje?

  1. Amper
  2. Wat
  3. Volt
  Correct!
  Wrong!
 2. 2 "Au" je oznaka kojeg hemijskog elementa u periodnom sistemu elemenata?

  1. Srebro
  2. Zlato
  3. Argon
  Correct!
  Wrong!
 3. 3 Proces u kojem se sunčeva energija pretvara u hemijsku, pohranjenu u organskim molekulama naziva se?

  1. Fotogeneza
  2. Fotoneogeneza
  3. Fotosinteza
  Correct!
  Wrong!
 4. 4 Ako Amina ima 855 jabuka i svakom prijatelju pokloni 9, koliko prijatelja može nahraniti?

  1. 100
  2. 80
  3. 95
  Correct!
  Wrong!
 5. 5 Kako decimalni broj 0.56 izgleda u obliku razlomka?

  1. 14/25
  2. 27/50
  3. 8/20
  Correct!
  Wrong!
 6. 6 Koji je rezultat sljedećeg zadatka - 16 x 3 / 4 = ?

  1. 16
  2. 4
  3. 12
  Correct!
  Wrong!
 7. 7 Koja je pH vrijednost karakteristična za kiseline?

  1. manje od 7
  2. 7
  3. više od 7
  Correct!
  Wrong!
 8. 8 Koji je, od ponuđenih, najveći planet u Sunčevom sistemu?

  1. Jupiter
  2. Venera
  3. Mars
  Correct!
  Wrong!

Kviz znanja: Laka pitana iz osnovne škole, koliko ih možete tačno riješiti?

Created on
 1. Quiz result
  You scored
  Correct!
  Share Your Result
 2. Quiz result

  You scored
  Correct!
  Share Your Result