Kviz znanja: Laka pitana iz osnovne škole, koliko ih možete tačno riješiti?

Volite li da radite kvizove? Ako je odgovor da, ovo je prilika da se okušate u jednom od njih.


Koji vam je predmet iz osnovne škole omiljeni?

U sljedećem kvizu imate mogućnost testirate svoje znanje iz mnogih oblasti iz osnovne škole. Skoncentrišite se i odgovorite na ova jednostavna pitanja.

Nemojte varati, samostalno uradite test, a zatim nam javite u komentare koliko ste tačnih odgovora imali.

Sretno!

 1. 1 Koja je jedinica mjere jačine električne struje?

  1. Amper
  2. Wat
  3. Volt
  Correct!
  Wrong!
 2. 2 "Au" je oznaka kojeg hemijskog elementa u periodnom sistemu elemenata?

  1. Srebro
  2. Zlato
  3. Argon
  Correct!
  Wrong!
 3. 3 Proces u kojem se sunčeva energija pretvara u hemijsku, pohranjenu u organskim molekulama naziva se?

  1. Fotogeneza
  2. Fotoneogeneza
  3. Fotosinteza
  Correct!
  Wrong!
 4. 4 Ako Amina ima 855 jabuka i svakom prijatelju pokloni 9, koliko prijatelja može nahraniti?

  1. 100
  2. 80
  3. 95
  Correct!
  Wrong!
 5. 5 Kako decimalni broj 0.56 izgleda u obliku razlomka?

  1. 14/25
  2. 27/50
  3. 8/20
  Correct!
  Wrong!
 6. 6 Koji je rezultat sljedećeg zadatka - 16 x 3 / 4 = ?

  1. 16
  2. 4
  3. 12
  Correct!
  Wrong!
 7. 7 Koja je pH vrijednost karakteristična za kiseline?

  1. manje od 7
  2. 7
  3. više od 7
  Correct!
  Wrong!
 8. 8 Koji je, od ponuđenih, najveći planet u Sunčevom sistemu?

  1. Jupiter
  2. Venera
  3. Mars
  Correct!
  Wrong!

Kviz znanja: Laka pitana iz osnovne škole, koliko ih možete tačno riješiti?

Created on
 1. KVISKO REZULTATI
  You scored
  Correct!
  Podijeli rezultate sa prijateljima iz škole
 2. KVISKO REZULTATI

  You scored
  Correct!
  Podijeli rezultate sa prijateljima iz škole