Danas je Međunarodni dan djeteta: Poznate građevine u BiH osvijetljene plavom bojom

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, a u Mostaru je Stari most s ciljem obilježavanja ovog datuma obojen u plavu boju.


Generalna skupština UN 1959. godine je usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”. Svake godine se 20. novembar obilježava kao Dan djeteta, radi boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

Kao država potpisnica ove konvencije, BiH ima obavezu njenog provođenja, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je nadležno za promoviranje i zaštitu prava djece u BiH.

U znak podrške obilježavanju Svjetskog dana djeteta, Grad Mostar je obojio u plavo kamen Starog mosta, u Banjoj Luci je večeras u plavom Banski dvor, dok je u glavnom grad naše zemlje plavom bojom obojen Sarajevo City Centar.

Partneri Svjetskog dana djeteta s ciljem skretanja pažnje na probleme najmlađih, svakog 20. novembra organizuju aktivnosti kojima nastoje povećati svijest o zlostavljanju i nasilju prema djeci te podstaknuti poštovanje prava djeteta i prevenciju njihovog zlostavljanja.

Obilježavanjem ovog dana se želi senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Također se žele potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva.

Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se na primjer iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl.

Na ovaj dan na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata na najsiromašnijim područjima na svijetu.

Osnovna dječja prava su:

  1. Prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
  2. Razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet;
  3. Prava sudjelovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
  4. Prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.