KS: Obavještenje o prebacivanju učenika srednjih škola

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade nema mogućnost davanja saglasnosti za upis /prebacivanje učenika u određenu srednju školu u kojoj su Planom upisa popunjena sva mjesta.


Zbog učestalih zahtjeva roditelja za prebacivanje učenika iz jedne u drugu srednju školu, koje su popunile sva planirana mjesta u skladu sa Planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantonu Sarajevo u školskoj 2015/2016. godini, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade donosi sljedeće saopštenje:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade nema mogućnost davanja saglasnosti za upis /prebacivanje učenika u određenu srednju školu u kojoj su Planom upisa popunjena sva mjesta.

Shodno navedenom, pozivamo roditelje učenika koji još uvijek nisu upisani u prvi razred srednje škole, na obavezu upisa djece u prvi razred srednje škole i poštivanje zakonske obaveze da je za učenike do navršene 18. godine života obavezno srednje obrazovanje.

Takođe, još jednom upućujemo roditelje koji su podnijeli zahtjev ovom ministarstvu za prebacivanje učenika iz jedne srednje škole u drugu srednju školu, u kojoj su prema Planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola popunjena sva mjesta, da Ministarstvo takve zahtjeve nije u mogućnosti odobriti, jer se na takav način krši, odnosno ne poštuje Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2015/2016. godini, koji je donijela Vlada Kantona Sarajevo.

(mon.ks.gov.ba)