Konkurs Općine Stari Grad za stipendiranje djece šehida – poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca

Općina Stari Grad Sarajevo raspisala je Konkurs za stipendiranje djece šehida - poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u školskoj 2015/2016. godini.


Pravo učešća na konkursu imaju djeca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, šehidskih odnosno porodica palih boraca, koji su na redovnom školovanju u institucijama srednjeg i visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, uz ispunjavanje uslova da imaju prebivalište na području Općine Stari Grad.

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 80,00 KM, a za studente 120,00 KM.

Kompletan konkursni tekst možete preuzeti ovdje.

Konkurs je objavljen 26.10.2015. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

(Školski.ba)