Općina Novi Grad finansira obnovu sanitarnih prostorija u dvije osnovne škole

Općina Novi Grad Sarajevo i ove godine realizira projekat obnove sanitarnih prostorija u dvije osnovne škole. U toku je sanacija i adaptacija muškog toaleta u Osnovnoj školi "Avdo Smailović" u Buća Potoku, koji je bio u jako lošem stanju, nakon čega će se sanirati i ženski toalet.


Također, planirano je i renoviranje ženskog i muškog toaleta u školi “Mehmedalija Mak Dizdar” na Otoci.

Radovi se izvode vikendom i drugim neradnim danima kako se ne bi ometalo redovno odvijanje nastave. U sklopu radova Izvršit će se kompletna zamjena vodovodnih i kanalizacionih instalacija, zamjena zidne i podne keramičke obloge, sa izradom odgovarajućih hidroizolacionih slojeva, kao i zamjena sanitarne opreme, galanterije i vodovodnih armatura, te zamjena stolarije, piše portal Klix.ba.

Obzirom da je problem starih, dotrajalih instalacija i opreme u sanitarnim prostorijama škola prisutan već duži period, koji se zbog nedovoljnih finansijskih sredstava parcijalno rješava, Općina Novi Grad iz budžeta izdvaja finansijska sredstva kako bi se poboljšali uslovi rada u novogradskim školama.

Prema riječima direktora škole “Avdo Smailović” Hasima Baždara, ovaj školski objekat zahtijeva konstantna izdvajanja za održave i sanaciju, obzirom da je objekat montažnog karaktera, te da je neposredno nakon rata zbog manjka prostora i velikog broja učenika, urađeno proširenje školskog objekta.

– Zahvaljujući Općini Novi Grad Sarajevo škola je utopljena. Općina je finansirala zamjenu dotrajale stolarije i postavljanje novih prozora i termo fasade. Moram naglasiti da ova lokalna zajednica svake godine izdvoji određena finansijska sredstva za našu školu koja se namjenski iskoriste, kazao je Baždar.

Dodao je da su u školi u najlošijem stanju učenički toaleti, ali da će zahvaljujući razumjevanju menadžmenta Općine dva toaleta biti sanirana vrlo brzo.

Osnovna škola “Avdo Smailović” druga je po broju učenika na području Općine Novi Grad, a pohađa je oko hiljadu đaka. Obnovom sanitarnih prostorija, poboljšat će se sanitarno higijenski uslovi rada u ovom školskom objektu.

(Klix.ba)