Hota-Muminović: Intenzivno radimo na smanjenju vršnjačkog nasilja

Ministrica obrazovanja govorila je i oblicima vršnjačkog nasilja na društvenim mrežama. Poručila je da je pandemija bila poticaj da se uzme u obzir i ovaj vid vršnjačkog nasilja.


Foto: Facebook

Zlostavljanjem djece i mladih, kako se navodi u protokolu, smatraju se svi agresivni i najčešće namjerni grubi postupci prema njima.

Nasiljem među djecom i mladima smatra se naročito:

  • namjerno uzrokovani fizički napad u bilo kojem obliku, na primjer: udaranje, guranje, gađanje, šamaranje, čupanje, zaključavanje, napad različitim predmetima, pljuvanje i slično, bez obzira da li je kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna povreda
  • psihičko i emocionalno nasilje prouzrokovano (ponavljanim) ili trajnim negativnim postupcima od strane jednog djeteta ili više djece, a negativni postupci su: ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje, namjerno zanemarivanje i isključivanje iz grupe kojoj pripada ili isključivanje i zabranjivanje sudjelovanja u različitim aktivnostima s ciljem nanošenja patnje ili boli, širenje glasina s ciljem izolacije djeteta od ostalih učenika, oduzimanje stvari ili novaca, uništavanje ili oštećivanje djetetovih stvari, ponižavanje, naređivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili na drugi način dovođenje djeteta u podređeni položaj, kao i sva druga ponašanja počinjena od djeteta ili mlađe osobe kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizička i duševna bol ili sramota
  • seksualno nasilje podrazumijeva svaki vid verbalnog, gestovnog ili fizičkog kontakta sa seksualnim sadržajem, s ciljem uznemiravanja i namjernog nanošenja fizičke ili duševne boli i sramote djetetu ili mladima. Ono predstavlja najgoru vrstu demonstracije moći
  • nasilje putem zloupotrebe informacijskih tehnologija se odnosi na vrijeđanje, uznemiravanje, slanje prijetećih i uvredljivih poruka, lažno predstavljanje, poticanje na mržnju i nasilje, navođenje žrtve da iznosi lične podatke, otkrivanje porodičnih prilika, snimanje i nedopušteno objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama. Ono što ga razlikuje od drugih vrsta nasilja je činjenica da djeca mogu biti izložena i tamo gdje su do sada bili potpuno sigurni i da ono može trajati 24 sata svakog dana u sedmici i da nepoznati počinitelj kod djeteta stvara dodatni strah i nesigurnost.

O prevenciji vršnjačkog nasilja govorila je ministrica obrazovanja, Naida Hota-Muminović.

 – Mi intenzivno radimo na prevenciji bilo koje vrste nasilja nad djecom, a naročito vršnjačkog nasilja. Od mog imenovanja mi smo pokrenuli niz programa i realiziramo ih. Bilo je jako puno stručnih usavršavanja za nastavnike, psihologe, pedagoge, promijenili smo i pravilnik o neprihvatljivim oblicima ponašanja, poručila je Hota-Muminović.

Ministrica obrazovanja govorila je i oblicima vršnjačkog nasilja na društvenim mrežama. Poručila je da je pandemija bila poticaj da se uzme u obzir i ovaj vid vršnjačkog nasilja.

Šta se još poduzima kad je u pitanju prevencija vršnjačkog nasilja, saznajte od ministrice u videozapisu:

Ministrica Naida Hota-Muminović o prevenciji vršnjačkog nasilja.

Posted by Vlada Kantona Sarajevo on Tuesday, 31 January 2023