Francuska škola Sarajevo (College International Français de Sarajevo) organizovala je danas predstavljanje “Male škole” kao jedinstvenog francuskog obrazovnog modela za djecu od tri do šest godina. Nastavni plan i program Male škole, kao i cijele Francuske škole, pod direktnom je kontrolom Ministarstva obrazovanja Republike Francuske, a njeni nastavnici imaju prezicne i jasne ciljeve koji su vodič provedbi različitih aktivnosti tokom cijelog dana.


Osnovni zadatak Male škole je da probudi kod djece želju da idu u školu da bi učili i razvijali se. Tokom ovog dijela školovanja uspostavljaju se pedagoški i obrazovni temelji na koje se oslanjaju sva buduća učenja i znanja. Od ove godine Mala škola u prilici je ponuditi sadržaje tokom cijele godine, a ne samo tokom školske godine kao što je to do sada bio slučaj, što će umnogome olakšati i organizaciju vremena roditeljima, a djeci pružiti priliku za sticanje još više znanja i vještina.

Učenje i socijalizacija su dva ključna cilja jer se djeci omogućava da uče život u zajednici od najranijeg djetinjstva, a zapravo uče u svakom trenutku – kroz igru, posmatranje, čitanje priča, učenje pjesmica, upoznavajući različite forme umjetnosti, koristeći se od najranijeg doba informatičkim pomagalima, prakticirajući svakodnevno tjelesni odgoj.

U Francuskoj, obrazovanje malog djeteta je stvar države, istakao je Emmanuel Leglise, ispred francuskog Ministarstva obrazovanja, objasnivši da je nastava u Maloj školi organizirana u pet oblasti učenja (usvajanja znanja): koristiti jezik i izražavanje u svim aspektima; djelovati, izražavati se, razumjeti kroz fizičke i umjetničke aktivnosti; stvoriti/usvojiti prve alate (znanja, sposobnosti) za struktuiranje/iznošenje misli i istraživati svijet.

Oslanjajući se na proživljene trenutke iz svakodnevnog života, Mala škola uspostavlja put koji djeci omogućava da razumiju svijet koji ih okružuje i usvoje uopštena shvatanja i znanja koja će produbiti i obogatiti tokom osnovnoškolskog obrazovanja, zaključio je Leglise.

Francuska škola u Sarajevu je dio mreže od 495 obrazovnih ustanova iz 135 zemalja sa više od 330 hiljada učenika i učenica. Naglašavajući činjenicu da je Francuska škola Sarajevo sa radom počela 1998. godine i da danas broji 240 učenika i učenica, Bojana Drinić objasnila je da se internacionalni karakter škole ogleda u motu “Dvije kulture – tri jezika” te u činjenici da CIFS trenutno pohađaju djeca 26 nacionalnosti sa petnaest različitih maternjih jezika. Govoreći o Maloj školi ona je istakla kako je to etapa na kontinuiranom putu čiji je cilj uspjeh učenika kroz sticanje zajedničke osnove znanja i vještina na kraju obaveznog obrazovanja.

Ova škola daje svakome vremena da se navikne, posmatra, oponaša, uradi, istraži, pokuša, a pritom izbjegava da zanimanje djeteta iščili ili da se dijete umori, zaključila je Drinić.

Tokom posjete Školi, novinari i novinarke razgovarali su i sa nastavnim osobljem, sa mališanima a i sreli su se sa Snežanom Mihajlović Ataide, čije dijete je pohađalo Malu školu i uspješno prešlo u prvi razred.

Moj izbor je bio Mala škola jer sam za svoje dijete od najranijeg uzrasta željela ozbiljan pristup njegovom obrazovanju i prave školske sadržaje upravo sam našla u Maloj školi, istakla je gđa Mihajlović Ataide napominjući kako Mala škola nije igraonica i da je važno učešće roditelja u odgojno-obrazovnom procesu djeteta koje pohađa ovu obrazovnu instituciju.

Više informacija o školi može se pronaći na web stranici  i Facebook fan pageu.

(Školski.ba)