Francuska škola: “Mala škola” jedinstven model obrazovanja za uzrast od tri do šest godina

Francuska škola Sarajevo (College International Français de Sarajevo) organizovala je danas predstavljanje "Male škole" kao jedinstvenog francuskog obrazovnog modela za djecu od tri do šest godina. Nastavni plan i program Male škole, kao i cijele Francuske škole, pod direktnom je kontrolom Ministarstva obrazovanja Republike Francuske, a njeni nastavnici imaju prezicne i jasne ciljeve koji su vodič provedbi različitih aktivnosti tokom cijelog dana.


Osnovni zadatak Male škole je da probudi kod djece želju da idu u školu da bi učili i razvijali se. Tokom ovog dijela školovanja uspostavljaju se pedagoški i obrazovni temelji na koje se oslanjaju sva buduća učenja i znanja. Od ove godine Mala škola u prilici je ponuditi sadržaje tokom cijele godine, a ne samo tokom školske godine kao što je to do sada bio slučaj, što će umnogome olakšati i organizaciju vremena roditeljima, a djeci pružiti priliku za sticanje još više znanja i vještina.

Učenje i socijalizacija su dva ključna cilja jer se djeci omogućava da uče život u zajednici od najranijeg djetinjstva, a zapravo uče u svakom trenutku – kroz igru, posmatranje, čitanje priča, učenje pjesmica, upoznavajući različite forme umjetnosti, koristeći se od najranijeg doba informatičkim pomagalima, prakticirajući svakodnevno tjelesni odgoj.

U Francuskoj, obrazovanje malog djeteta je stvar države, istakao je Emmanuel Leglise, ispred francuskog Ministarstva obrazovanja, objasnivši da je nastava u Maloj školi organizirana u pet oblasti učenja (usvajanja znanja): koristiti jezik i izražavanje u svim aspektima; djelovati, izražavati se, razumjeti kroz fizičke i umjetničke aktivnosti; stvoriti/usvojiti prve alate (znanja, sposobnosti) za struktuiranje/iznošenje misli i istraživati svijet.

Oslanjajući se na proživljene trenutke iz svakodnevnog života, Mala škola uspostavlja put koji djeci omogućava da razumiju svijet koji ih okružuje i usvoje uopštena shvatanja i znanja koja će produbiti i obogatiti tokom osnovnoškolskog obrazovanja, zaključio je Leglise.

Francuska škola u Sarajevu je dio mreže od 495 obrazovnih ustanova iz 135 zemalja sa više od 330 hiljada učenika i učenica. Naglašavajući činjenicu da je Francuska škola Sarajevo sa radom počela 1998. godine i da danas broji 240 učenika i učenica, Bojana Drinić objasnila je da se internacionalni karakter škole ogleda u motu “Dvije kulture – tri jezika” te u činjenici da CIFS trenutno pohađaju djeca 26 nacionalnosti sa petnaest različitih maternjih jezika. Govoreći o Maloj školi ona je istakla kako je to etapa na kontinuiranom putu čiji je cilj uspjeh učenika kroz sticanje zajedničke osnove znanja i vještina na kraju obaveznog obrazovanja.

Ova škola daje svakome vremena da se navikne, posmatra, oponaša, uradi, istraži, pokuša, a pritom izbjegava da zanimanje djeteta iščili ili da se dijete umori, zaključila je Drinić.

Tokom posjete Školi, novinari i novinarke razgovarali su i sa nastavnim osobljem, sa mališanima a i sreli su se sa Snežanom Mihajlović Ataide, čije dijete je pohađalo Malu školu i uspješno prešlo u prvi razred.

Moj izbor je bio Mala škola jer sam za svoje dijete od najranijeg uzrasta željela ozbiljan pristup njegovom obrazovanju i prave školske sadržaje upravo sam našla u Maloj školi, istakla je gđa Mihajlović Ataide napominjući kako Mala škola nije igraonica i da je važno učešće roditelja u odgojno-obrazovnom procesu djeteta koje pohađa ovu obrazovnu instituciju.

Više informacija o školi može se pronaći na web stranici  i Facebook fan pageu.

(Školski.ba)