Fahrudin Delić iz Sarajeva osvojio bronzanu medalju na evropskoj olimpijadi iz fizike

Učenik Prve bošnjačke gimnazije Fahrudin Delić, osvojio je bronzanu medalju na Evropskoj olimpijadi iz fizike održanoj u Latviji. Kao predstavnik Bosne i Hercegovine Delić će se takmičiti za medalju i na Međunarodnoj olimpijadi koja će se održati u Tel Avivu početkom jula. Ovo je još jedan uspjeh učenika Prve bošnjačke gimnazije za koje je osmišljen poseban program.


Program za takmičare je posvećen učenicima koji posjeduju talent za matematiku, fiziku, informatiku, geografiju, strane jezike i druge egzaktne nauke, a koji su u osnovnoj školi osvajali zapažene rezultate na raznim nivoima takmičenja. Tako na sistematičan i institucionalan način Prva bošnjačka gimnazija pruža podršku nadarenim učenicima s ciljem daljnjeg razvijanja njihovih talenata te intenzivne pripreme za takmičenja na svim nivoima, prenosi klix.ba.

U namjeri da unaprijedi Program rada sa talentiranim učenicima, Prva bošnjačka gimnazija učenicima koji se u ovu Gimnaziju uspješno upišu u prvi razred školske 2019/2020. godine, nudi stipendiju za takmičare na mjesečnom nivou od 100,00 KM (osam mjeseci) u toku školske godine.

Uvjeti za stipendiju su ostvareno jedno od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizovana od strane nadležnih ministarstava i Prosvjetno-pedagoškog zavoda na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, navela je direktorica škole Naida Hota Muminović te dodala da uz primjereno vladanje uspjesi moraju biti iz predmeta matematika, fizika, informatika, strani jezik i geografija.

Još od svojih početaka, Prva bošnjačka gimnazija baštini ideje izvrsnosti i holističkog pristupa odgoju i obrazovanju pojedinca. Učenici se bodre na putu ka postizanju visokih ciljeva, bilo da se radi o akademskim postignućima ili o vannastavnim aktivnostima. Jedan od načina koji je jedinstven za bh. škole jesu samostalni radovi učenika. U drugom razredu učenici u manjim grupama analiziraju određenu temu kroz seminarske radove. U trećem razredu veće grupe učenika pod vodstvom profesora-mentora u okviru obaveznih multidisciplinarnih projekata obrađuju teme od šireg društvenog značaja dok u četvrtom razredu učenici rade samostalno istraživanje za maturske radove koji treba da zadovoljavaju visoke akademske standarde i kriterije naučno-istraživačkog rada.

Specifičnost škole ogleda se i u vlastitom restoranu koji svakodnevno priprema obroke prilagođene nutritivnim potrebama tinejdžera i koji posjeduje HACCP certifikat kvaliteta kao i stomatološka ambulanta koja je sastavni dio Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a čije usluge potpuno slobodno mogu koristiti svi učenici.

(Školski.ba)