Dualno obrazovanje bi uskoro moglo zaživjeti i u Kantonu Sarajevo, šta to znači?

Uvođenjem dualnog obrazovanja približavamo se najboljim praksama i standardima Evropske unije.


Foto: Envato
Foto: Envato

Usvajanje Nacrta zakona o dualnom obrazovanju očekuje se u narednom periodu u Kantonu Sarajevo, a Privredna komora se, s ciljem pripreme poslovnog sektora za njegovu primjenu, odlučila na realizaciju projekta Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u KS.

Projekt je, kako je za Klix.ba kazao Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore KS, počeo u junu ove godine i provodit će se devet mjeseci.

– Neke od glavnih projektnih aktivnosti u narednom periodu bit će provedba obuke za mentore u kompanijama, uspostavljanje registra mentora u kompanijama i registra master mentora, kao i priprema okvira za certificiranje kompanija za učestvovanje u modelu dualnog obrazovanja. Predviđene su i određene promotivne aktivnosti koje za cilj imaju promovisanje ideje uspostave dualnog obrazovanja i njegovih prednosti. Ukupna vrijednost projekta je oko 100 hiljada KM, kazao je Mahmutović.

Provedbu projekta, dodao je, podržao je GIZ u sklopu svog projekta Stručno obrazovanje u BiH, koji je sufinansiralo Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 – Namjera nam je da ukažemo na višestruke prednosti dualnog obrazovnog sistema, kako za učenike koji će se tokom školovanja osposobljavati za buduću profesiju, tako i za kompanije koje učestvuju u procesu stvaranja kvalifikovane radne snage. Stoga je uloga komore u projektu doprinos u uspostavljanju bolje saradnje između resornog ministarstva i strukovnih škola s jedne strane i poslovnog sektora s druge, rad na podizanju svijesti o ulozi i značaju ovog modela obrazovanja za kompanije i škole koje se odluče za njegovu primjenu, kao i osposobljavanje sopstvenih kapaciteta za obavljanje poslova koji su Nacrtom zakona o dualnom obrazovanju predviđeni da ih obavlja komora. Bitno je napomenuti da se uvođenjem dualnog obrazovanja približavamo najboljim praksama i standardima Evropske unije”, istakao je Mahmutović, piše Klix.

Uslov za uspješnu realizaciju projekta je uspostava što jače saradnje svih relevantnih aktera koji mogu pomoći u promociji i uspostavljanju dualnog modela obrazovanja.

 – U prethodnom periodu komora je uspostavila bližu saradnju sa srednjim stručnim školama i pojedinim kompanijama koje podržavaju uvođenje dualnog sistema obrazovanja i sve oblasti privrede će biti pozvane da se uključe, kaže Mahmutović.

Podršku u provedbi ovog projekta Komora je dobila i od Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.