Da li znate zašto je Cezar rekao: “Kocka je bačena”?

49. godine p.n.e. Cezar je sa svojom 11. legijom prešao rijeku Rubikon, čime su i on i njegovi legionari po rimskom zakonu automatski osuđeni na smrt.


Uzrečica prijeći Rubikon i danas znači donijeti neku rizičnu odluku nakon koje nema povratka. Naime, Rubikon je bila rijeka u južnoj Italiji, od koje nijedan rimski vojskovođa nije smio da povede vojsku, prenosi B92.

Takav propis bio je namjenjen zaštiti Rima od vojnih diktatora koji bi mogli da nametnu svoju vlast zauzimajući grad svojim vojnim snagama.

Julije Cezar donio je na današnji dan odluku da pređe rijeku Rubikon sa svojom 11. legijom i uputi se prema Rimu. Tim su činom i Cezar i njegovi legionari automatski osuđeni na smrt po rimskom zakonu. Navodno je Cezar tada izjavio poznatu rečenicu: “Kocka je bačena.” (lat. “Alea iacta est”), upravo zbog toga jer više nije bilo povratka.

Interesantno je da tu rečenicu čak nije on prvi ni izgovorio, već je preuzeo od Menandera, njegovog omiljenog pisca iz Grčke.

Međutim, Cezar je uspio da pobjedi u građanskom ratu, a kako je Senat pobjegao iz Rima, smrtna kazna nad njim i legionarima nije izvršena.

(Oslobođenje)