Članstvom u Evropskom parlamentu mladih imate priliku upoznati sve sfere djelovanja nevladinog sektora u našoj zemlji kao i priliku za razvoj vlastitih vještina i sposobnosti. Kroz timski rad naučit ćete više o marketingu, projektnom planiranju i razviti svoj liderski potencijal. Svojim radom ćete imati priliku oblikovati lokalnu zajednicu i pružiti prilike za edukaciju mladim ljudima širom BiH.

Samo u protekloj godini, Evropski parlament je kroz svoje programe i projekte uključio u rad više od 1000 mladih osoba iz cijele države. Ukoliko oduvijek razmišljate na koji način bi mogli pomoći ljudima oko vas i postati začetnik promjene i prosperiteta u našoj državi, onda je ovo prava prilika za vas.

Aplicirati možete putem sljedećeg linka http://www.eyp.ba/membership/  a za više informacija posjetite našu web stranicu www.eyp.ba ili našu Facebook stranicu https://www.facebook.com/eypbih/.

Rok za apliciranje je 08. septembar 2016. godine.