Zašto se kaže: Neće grom u koprive

Milion puta čujemo izjavu "ma neće grom u koprive". Jeste li znali kako je nastala ova izreka?


Objašnjenjem ovog udomaćenog izraza lingvistika se nije previše bavila, ali ono što se zna jeste da je njegovo značenje – mala ili nikakva vjerovatnoća da se nešto desi. Oni koji su pokušavali da dosegnu etimogoliju ove naše uzrečice poslužili su se samo logikom i narodnim vjerovanjima, piše espreso.net.

Ni u ovo vrijeme tehnoloških čuda ne preporučuje se prkositi vremenskim neprilikama. Kada zagrmi, oduvijek je bila nepoznanica gdje će udariti grom. A kad se neko nađe u prirodi, zna se da ne treba da se sklanja ispod krošnje usamljenog drveta.

Međutim, zanimljiva je veza između koprive i groma koja uključuje boga Peruna, malo čuda majke prirode i iskonsku čovjekovu potrebu da objasni pojave koje ne razumije.

Perun je, ko ne zna, bio moćno božanstvo grmljavine, munje i groma starih Slovena.

A u stara vremena, kada su Sloveni živjeli životom koji ni danas nije do kraja istražen, udar groma je u većini slučajeva ostavljao trag za sobom, a tamo gdje udari grom, najčešće se palila vatra. Vatra se smatrala dragocjenom, vrijednom poštovanja. Drvo, koje je, po narodnom vjerovanju, najčešće trpjelo udar groma je hrast.

Hrast je posvećen bogu Perunu i smatralo se da u njemu “živi” posebna sila, energija i zato je hrast najviše privlačio gromove boga Peruna.

Sa druge strane, list koprive ima male “bodlje”, koje u dodiru sa kožom stvaraju bolni nadražaj. Kaže se da kopriva žari, odnosno stvara osjećaj sličan onom koji imamo kada se opečemo.

Pošto je vatra sa neba i dolazi od boga Peruna, vjerovalo se da su Perun i kopriva u srodstvu, jer svako “proizvodi” vatru na svoj način. Te po narodnoj izreci – neće svoj na svoga, pa tako ni grom u koprive.

Bog Perun, u germanskoj mitologiji nazvan i Donar, a u nordijskoj Tor, je inače pomalo prijek, a predstavljen je sa sjekirom i ima to magično kamenje, koje baca na zemlju od čega, navodno, nastaju gromovi. Tu takođe treba tražiti i odgonetku izraza “pa ne padaju sjekire s neba”.

Inače, i Nijemci imaju sličan izraz “Wo Brennnesseln stehen, schlug der Blitz nicht ein” – frazu koja govori da tamo gdje su koprive ne udara grom, ili to naše narodsko – neće grom u koprive!