Zašto se kaže: Muštuluk

Koristite li vi riječ "muštuluk" u svom govoru? Saznajte njeno porijeklo.


Muštuluk je običaj da se dobra vijest plaća. Muštuluk je perzijska riječ i koristi se prilikom sretnih događaja (rođenje djeteta, vjenčanje i sl).

Običaj je da osoba, glasnik, koja donosi vijest i koja se zove “muštulugdžija” ide od člana do člana porodice, odnosno svakog ko je zainteresovan za dobru vijest, i svakom se posebno naplaćuje.

Muštulugdžija prilazi osobi od koje očekuje nagradu i kaže joj „muštuluk!” na šta osoba koja očekuje vijest plaća ne znajući šta će čuti. Pored novca nagrada može biti i u naturi (kolač, bombone…).

U nekim krajevima postoji običaj da kada mladoženja sa svatovima krene u kuću mlade da idu na vjenčanje, muštulugdžija obavezno ide nekim drugim putem da prije stigne do mladine kuće.

Muštuluk je pojam perzijskog porijekla, a na naša područja su ga donijeli Turci, tako da pojedini ljudi, ovaj pojam svrstavaju u klasičnu tursku riječ.

Muštuluk kao pojam je nastao od perzijskog izraza “mužde” (radosna vijest) i turske riječi – “lek”. Ovaj pojam se zadržao i u našem jeziku, u svom izvornom značenju.