Zašto se kaže: Krokodilske suze

Za čovjeka koji se pretvara da je ojađen i ožalošćen zbog nečije nesreće, a u stvari se potajno tome raduje, koji javno oplakuje žrtvu vlastitog nasilja ili spletke, kaže se da lije (ili roni) krokodilske suze. Ali kako i zašto je nastao ovaj izraz?


Krokodilske suze su izraz koji znači krajnje licemjerje, on označava lažno sažaljenje, lažno izražavanje žalosti i sl.

Kako je i zašto nastao?

Krokodil je strašna zvijer, krvoločna i bezdušna, pa je čudno da može uopšte da plače, a kamoli da nekoga žali, makar i uz pretvaranje. Kako su, onda, lažne suze povezane upravo s krokodilom?

Krokodil zaista ponekad plače, ali ne od tuge i žalosti, već zato što su mu suzne i pljuvačne žlijezde u tijesnoj vezi, pa kad proždire žrtvu, refleksno suzi, pušta krupne suze.

Narodi koji žive u krajevima gdje ima krokodila zapazili su tu pojavu, pa su počeli vjerovati da krokodili oplakuju svoje žrtve. Otuda, onda, i izraz krokodilske suze – “lažne suze”, “lažno sažaljenje”.

(Kako se kaže / Školski.ba)