Zašto se kaže da je nekome upala kašika, a nekome sjekira u med?

Koliko puta ste čuli izraz da je nekom kašika ili sjekira pala u med? Donosimo vam objašnjenje ovih izraza.


Kada nekog zadesi iznenadna sreća, kada mu se desi nešto lijepo ili kad postigne neki uspjeh, obično kažemo da mu je „upala sjekira u med“. Kakvo je porijeklo tog frazeološkog izraza? I kome to “upadne” kašika u med?

Nekadašnji pčelari nisu znali za košnice i pitome pčele, nego su lutali po šumama u potrazi za rojevima divljih pčela i njihovim staništima punim meda. To nije bio lak posao, jer su pčele mkesta za sebe i med pronalazile u skrovitim šupljinama pri vrhovima drveća.

Skupljači meda morali su tako dosta da se pomuče penjući se po stablima i udarajući sjekirom ne bi li pronašli šupljinu pod korom.

Kada bi lovac na med naišao na skrovište, njegova sjekira bi lako probila koru drveta i odmah utonula u med što se smatralo velikom srećom. Tako je i nastao ovaj izraz.

Danas se, ponekad, kaže za nešto lijepo što nas je zadesilo da nam je „pala kašika u med“ što nije baš istovjetno sa osnovnim značenjem, jer ono označava neočekivanu, iznenadnu sreću, piše Bhpcelar.

Izraz “Upala kašika u med” se koristi kada se objašnjava koliko je, zapravo, nečija sposobnost proporcionalna sa njegovim uspjehom.