Zašto je otuđivanje djeteta vrsta psihološkog nasilja?

Dobro razmislite jeste li na putu nasilja nad svojim djetetom?!


Danas vam prenosimo tekst o vrsti psihološkog nasilja nad djecom koji je napisala Ana Rajković, psiholog i terapeut, a objavljen je na FB stranici “Alijenacija je nasilje”.

Zamislite sebe kao odraslu osobu, odvojenu od nekoga koga volite bez vaše želje. Lišeni ste mogućnosti da kontaktirate, vidite ili razgovarate s njom na bilo koji način, bez prisustva nekoga ko će nadgledati svaku vašu riječ ili gest, zagrljaj ili osmijeh.

Dalje, zamislite da živite s ljudima koje također volite i kojima vjerujete i da vam svakodnevno govore da je osoba koju volite loša osoba. Koliko je svaka njena akcija bila loša i opasna, kako niste razumjeli šta vam se događa i kako vas ta osoba uopće nije voljela i napustila.

A još dalje, zamislite da vam ovi ljudi s kojima živite kažu da će se razboljeti ili umrijeti ako samo pokušate potražiti dragu vam osobu, a kamoli ako je pokušate vidjeti ili joj se vratiti. Da, ako i dalje volite tu osobu, izdaćete je i ona će umrijeti od te izdaje i tuge. Pa čak, da je osoba koju volite povrijedila one ljude s kojima sada živite i da ste vi jedina koja ih zapravo može zaštititi i usrećiti – tako što više nikada neće vidjeti osobu koju volite, čak ni pitati ni razmišljati o njoj. Nikad više.

I zamislite, tako živeći danima, mjesecima i godinama, nikad više ne čujete i ne vidite nekoga ko je volio i osobu koju volite, niti ikada više čujete nešto dobro o njima. Zamislite da svi koje sretnete kasnije u životu ili ne poznaju osobu koju volite ili o kojoj razgovarate i misle o njoj kao o velikom zlu koje je nekada bilo dio vašeg života.

I, konačno, zamislite da nemate nikoga, nikoga na svijetu, kome ćete reći kako vam je teško jer ste voljeli tu osobu i zato što ste zbunjeni i uplašeni. I zato što vas uče da nekoga mrzite i da znate da duboko u sebi nema razloga za tu mržnju.

A sada zamislite da dijete to doživljava.

U otuđenju to otuđivač čini svom djetetu. A to može učiniti samo ako nije svjestan boli i nesreće koju nanosi svom djetetu ili ako je djetetova bol za njega mala cijena u borbi protiv drugog roditelja. Bez obzira na slučaj, nasilje je nasilje nad najranjivijom osobom – djetetom. A osoba koja je oteta djetetu je drugi roditelj i ta ljubav, koja mu je prisilno uskraćena, ostavit će prazninu koju će dijete, kao odrasla osoba, nositi cijeli život.

Sada razmislite jeste li na putu nasilja nad svojim djetetom. Ako je tako – vratite se, sada – samo tada ćete biti roditelj, a ne nasilnik.