Za lakše snalaženje u školi: Kako pomoći djetetu da lakše uči?

Pomozite djeci sa školskim obavezama prateći samo četiri koraka.


Foto: Envato
Foto: Envato

Učenje je prava vještina, no itekako se može savladati. Važno je da i roditelj od prvog dana bude uključen u školski život svog djeteta i pomogne mu učiti kako učiti.

Ono što se želi postići time jest da se učenik zna koristiti različitim strategijama učenja i upravljanja informacijama koje su temelj za razvoj ostalih vrsta pismenosti te za kritički i kreativni pristup rješavanju problema; da upravlja svojim znanjem tako što postavlja ciljeve učenja, planira i odabire pristup učenju te prati, prilagođava i samovrednuje proces i rezultate učenja; da prepoznaje vrijednost učenja i pokazuje interes za učenje, prepoznaje svoje motive za učenje, razumije i regulira svoje emocije tako da potiču učenje te razvija pozitivnu sliku o sebi kao učeniku te zna kako stvoriti prikladno fizičko i socijalno okružje koje poticajno djeluje na učenje i podržava ga.

U svemu tome, osim međupredmetnim temama na nastavi, veliku ulogu imaju roditelji posebno u vremenu kada je dijete tek krenulo u školu pa se tek mora prilagoditi novonastaloj situaciji.

To se lako može napraviti u četiri koraka.

1. Predstavite mu različite strategije i stilove učenja

Ne odgovara svakom djetetu jednak način učenja. Dok neki više vole učiti sami u tišini, drugima je potrebna muzika u pozadini ili upaljen televizor.

Dok nekima odgovara učiti uz pomoć šarenih markera i samoljepljivih papirića, drugima to ne predstavlja baš ništa. Vaše dijete tek mora otkriti koji je tip i što mu više odgovara. No ono što je važno jest da nauči kako prepoznati važne informacije u tekstu i ključne pojmove.

Možete mu ponuditi neke od ovih kognitivnih i metakognitivnih strategija učenja: korištenje mentalnih mapa, mnemotehnika, podcrtavanja šarenim flomasterima, parafraziranje, grupiranje sličnih podataka, pravljenje bilježaka ručnim pisanjem, glasno ponavljanje, postavljanje pitanja i slično. Važno je strategiju prilagoditi dobi djeteta.

2. Pokažite mu kako planirati učenje

Osim što je važno naći najbolju strategiju za učenje, važno je i planirati, pratiti napredak te prilagoditi učenje sebi. Dok neki učenici bez problema u nekoliko sati nauče sve što treba za ispit, drugima treba mnogo više.

No prednost toga je i to što će se dugoročnijim učenjem podatci duže zadržati u našoj memoriji te se time izbjegava učenje samo za ocjenu.

Na primjr, djetetu predložite da uči jedan sat, potom napravi pauzu i u toj pauzi radi nešto što voli. Nastojte ne ga „podmićivati“ hranom i igračkama.

3. Organizujte primjeren prostor za učenje

Da bi sve ranije navedene stavke funkcionirale, dijete mora imati i primjeren prostor za učenje. Posebno mjesto na kojem dijete može u miru učiti iznimno je važno za postizanje dobrih rezultata u školi. To mora biti mjesto na kojem se ono osjeća motivirano, sigurno i na kojem može obavljati svoje zadatke bez previše ometanja.

Ako ne postoji mogućnost da dijete ima vlastitu sobu, organizirajte kutak u stanu koji će biti nešto izoliraniji od ostatka. Možete ga odvojiti policom koja će ujedno imati i funkciju pregrade.

Ako u blizini ne postoji prirodan izvor svjetlosti uz koji može učiti tokom dana, svakako imajte na umu dodatno osvjetljenje.

Ne zaboravite i na ploču za obavijesti na kojoj može biti raspored sati te izvannastavnih ili izvanškolskih aktivnosti. Ujedno tu možete izložiti i neki od crteža koje će dijete napraviti, a na koje je posebno ponosno. To će ga dodatno motivirati, piše Zadovoljna.hr.

4. Budite primjer upravljanja emocijama

Učenje nije uvijek jednostavno. Ponekad ne dobivamo odmah rezultate koje želimo, a to kako kod odraslih tako i kod djece dovodi do ljutnje, pa i frustracije. Dijete mora imati pozitivnu sliku o sebi kao učeniku da bi imalo motivaciju za učenje.

Za to je dovoljno i da mu ide od ruke barem jedan nastavni predmet. Kada vidi da je dobro u tome, osvijestit će da vrijedi te će mu biti lakše potruditi se i u drugim predmetima.

Zato, ako primijetite da djetetu nešto zaista ide od ruke, što god to bilo, potičite ga da bude još bolje. To će zakotrljati klupko znatiželje.

Sretno u novim školskim pustolovinama!