Danas je u 66 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo počelo polaganje eksterne mature iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti te iz stanih jezika. Sutra je polaganje iz matematike. Eksternu maturu ove godine u KS polaže više od 3.700 učenika.

Ministar Kazazović je ranije najavio da će učenici eksterne mature polagati pod video nadzorom, kako bi bila smanjena mogućnost „prepisivanja“, ali to se ipak neće desiti. Umjesto video nadzora, angažiran je veći broj nastavnika, koji će poslužiti kao kontrolori, piše NAP.

(NAP)