Više od 3.700 učenika u KS polaže eksterne mature, roditelji nezadovoljni uslovima

Predstavnici Vijeća roditelja Kantona Sarajevo ne podržavaju ideju ministra obrazovanja Elvira Kazazovića da učenici koji završavaju osnovno obrazovanje eksterne mature polažu u salama za sport, jer su, navode, sale nauslovne i zagušljive za ovakve prilike, što može utjecati na koncentraciju kod djece, piše NAP.


Danas je u 66 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo počelo polaganje eksterne mature iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti te iz stanih jezika. Sutra je polaganje iz matematike. Eksternu maturu ove godine u KS polaže više od 3.700 učenika.

Ministar Kazazović je ranije najavio da će učenici eksterne mature polagati pod video nadzorom, kako bi bila smanjena mogućnost „prepisivanja“, ali to se ipak neće desiti. Umjesto video nadzora, angažiran je veći broj nastavnika, koji će poslužiti kao kontrolori, piše NAP.

(NAP)