Velika dilema na društvenim mrežama: Možete li vi riješiti ovaj matematički zadatak?

Ovaj matematički zadatak izazvao je raspravu na društvenim mrežama. Znate li vi koje je rješenje?


Math lesson. Robot professor explains Pi mathematical constant irrational number 3.1415926535.

Većina ljudi ne vidi značaj u pojedinim matematičkim zadacima, ali definitivno matematika je sastavni dio naših života i ima višestruku ulogu. Kod djece razvija inteligenciju i logičko razmišljanje i zaključivanje pri rješavanju problema.

Internet je osvojila jedna matematička mozgalica čiji tačan odgovor izaziva polemike širom društvenih mreža. Naime, znate li vi koliko je 6÷2(1+2)=?

Ukoliko ste mislili da je tačan odgovor bilo koji drugi broj osim 9 ili 1, znajte da ste sigurno pogriješili. Međutim, da li je tačan odgovor zapravo devet ili jedan?

Pogledajte rješenje na narednoj stranici.