Vaspitni model “dobar i loš policajac” nije dobar za dijete

Je li tata u vašoj porodici onaj koji uvijek održava disciplinu, dok je mama popustljivija? Nije rijetkost da roditelji podijele uloge, ugledajući se na sopstvene roditelje i njihove principe.


Važno je da roditelji osvijeste svoje ponašanje, posebno kad je riječ o donošenju odluka i suočavanju s konfliktnim situacijama koje se direktno tiču djeteta. Iako se ponekad čini da je riječ o zdravoj ravnoteži, igranje dobrog i lošeg policajca na mnogo načina negativno utiče na dijete.

Razdvaja porodicu

Preuzimanje uloga dobrog i lošeg policajca odaje utisak da mama i tata nisu na istoj talasnoj dužini što djecu može zbuniti. Ona moraju znati da roditelji sarađuju kao tim kako bi poduprli dijete.

Ako djeca dobijaju različite poruke od roditelja, nastaje potpuna zbrka. Ono više ne može razlikovati koja su pravila, ko je autoritet i koja je uopšte njegova uloga u porodici.

Osjećaj nestabilnosti

Stabilnost i predvidljivost važni su za održavanje kvalitetnog odnosa između djeteta i roditelja gledajući iz djetetove perspektive.

Stalno mijenjanje uloga i autoriteta dijete može zbuniti i oduzeti mu osjećaj sigurnosti koji mu je potreban.

Djeca biraju strane

Dijete će ponekad pitati mamu za nešto, a ako ga ona odbije, obratiće se tati ili obrnuto. Ako roditelji na istu situaciju reaguju drugačije, dijete će to iskoristiti i roditelja početi gledati kao onoga koji uvijek popušta i staje na njegovu stranu i onoga koji nikada ne popušta.

Ova situacija, iako mu može odgovarati, djetetu može biti jako nelagodna. Birajući strane, dijete postaje svjesno da čini nepravdu jednom od roditelja i zbog toga se osjeća krivim.

Rodne predrasude

Važno je da djeca odrastaju uz prave vrijednosti i da od malena ne stvaraju predrasude o muškarcima i ženama. Ako majka uvjek tjera na pisanje zadataka i brani izlaske dok obveze nisu izvršene, a otac je ležereniji, dijete će povjerovati da su sve žene gnjavatorke.

Kako bi se ovakvo ponašanje spriječilo, roditelji treba da zajedno donosose odluke o djetetovoj dobrobiti i pregovaraju van djetetovog dometa.

Roditelj protiv roditelja

Preuzimajući uvijek ulogu lošeg policajca, jedan roditelj se može osjećati loše i zamjerati drugom. Svi žele da budu voljeni i prihvaćeni i roditeljima sigurno nije cilj da ih se djeca boje ili doživljavaju kao beskičmenjake.

Roditelji se trebaju međusobno podržavati, a kada im se mišljenja jako razlikuje, trebaju da nauče da se dogovaraju i prilagođavaju jedan drugom.

(Roditelji.me)