Udruženje “Ruku na srce” objavilo konkurs za dodjelu šest stipendija

Udruženje “Ruku na srce” objavljuje konkurs za stipendiranje šestero djece koja pohađaju osnovnu ili srednju školu iz porodica u stanju socijalne potrebe sa područja Kantona Sarajevo.


Prijave za konkurs Udruženja moguće je dostaviti putem emaila: [email protected], uz naglašavanje da je riječ o konkursu za stipendiranje.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • Ime i prezime te godište djeteta
  • Ime i prezime roditelja
  • Par rečenica zašto biste željeli biti stipendista Udruženja
  • Dokumente koji potvrđuju otežan socijalni status članova porodice: potvrde sa biroa (za sve punoljetne, radno sposobne članove domaćinstva), potvrde iz narodne kuhinje, platne liste koja potvrđuju minimalna primanja zaposlenih članova domaćinstva. Ukoliko je porodica upisana u bazu Udruženja nije nužno dostaviti dokumente opet, samo naglasiti u prijavi.

Odabrani kandidati će biti obavezni ispuniti određenu normu volonterskih sati u toku školske godine.

Prijave će se primati do 19.08.2023. godine do ponoći. Sve prijave zaprimljene nakon tog datuma neće biti evidentirane.

Nakon završetka konkursa bit će obavljeni intervjui sa kandidatima, te će biti obaviješteni o rezultatima.