Učenici u HNŽ-u uče da u slučaju opasnosti zovu broj koji ne postoji

Učenici uče da u slučaju opasnosti zovu broj na koji se niko neće javiti.


Učenici u Hercegovačko-neretvanskoj županiji uče da u slučaju opasnosti zovu broj na koji se niko neće javiti. Naime, u udžbenicima Naklade Alfa za drugi razred osnovne škole ističe se da djeca, uz brojeve policije, vatrogasaca i hitne pomoći (122, 123, 124) moraju upamtiti broj 112 da ga pozovu u hitnom slučaju. I ništa ne bi bilo sporno da nije riječ o jedinstvenom europskom broju za hitne slučajeve koji u Bosni i Hercegovini još uvijek nije uveden zbog političkih nesuglasica.

Na pitanje zašto se učenici uče da pozivaju broj koji se ne koristi teško je dati odgovor, no jedno je sigurno, ljudski život je u pitanju. Bez obzira na to što ovaj jedinstveni broj funkcionira u Europi, u BiH, iako se najavljuje od 2008. godine, broj ne funkcionira zbog politike i nadležnosti.

Problem je nepodržavanja prijenosa nadležnosti s entiteta na državnu razinu, jer u RS-u smatraju da je pitanje zaštite i spašavanja u nadležnosti u entitetskoj nadležnosti.

Prijenos nadležnosti

Podsjetimo, prije nekoliko dana zamjenica predsjedavajućeg Povjerenstva za vanjskotrgovinsku politiku, carine, promet i komunikacije pri Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić izjavila je kako srpski predstavnici neće podržati inicijativu za uvođenje jedinstvenog europskog broja za hitne situacije 112, jer je to pokušaj pokretanja pitanja novih prijenosa nadležnosti na BiH, piše bljesak.info.

Komentirajući ovu inicijativu jednog broja bošnjačkih političara koja će se naći na sljedećoj sjednici Zastupničkog doma parlamenta BiH, Majkić je navela da se uvođenje broja 112 ponovo reciklira, ali da je pitanje zaštite i spašavanja u nadležnosti entiteta.

 – Bez obzira na to što ovaj broj funkcionira u Europi, BiH ima svoje osobnosti zbog kojih nije izvodljivo da se broj 112 uvede. Neizvodljivo je da Ministarstvo sigurnosti upravlja službama hitne pomoći, policijom ili Civilnom zaštitom u Republici Srpskoj. Dakle, to bi bio prvi korak, a kasnije bismo vjerojatno imali inicijative da se i ove institucije prebace na razinu BiH radi `lakše koordinacije`, rekla je Majkić za Glas Srpske.

Direktor Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović smatra kako je BiH potreban broj 112, ali ne da se to pitanje regulira putem Zakona o komunikacijama.

Ured postoji, plaće se primaju

 – Ured za broj 112 već postoji, ali ako pokušate da pozovete broj, neće vam se javiti niko. Ministarstvo je od EU do sada uzelo pet milijuna KM za promociju i slične stvari, a ništa nisu uradili i sada žele vjerojatno da uzmu još pet milijuna u čemu mi nećemo sudjelovati, rekao je Novitović.

Dodao je kako bi uspostavljanje ovog sustava bilo nemoguće, jer pitanja zaštite i spašavanja nisu uređena isto u kantonima, na razini Federacije BiH , Brčko distrikta i Republike Srpske.

 – Polazna točka kod spašavanja i zaštite su lokalne jedinice, a onda republička razina. Po tom pitanju Srpska je i te kako uređena, za razliku od FBiH gdje, zbog uređenja po kantonima, vlada potpuna nesuglasnost. A što se tiče međuentitetske suradnje, to je regulirano nizom sporazuma i ona funkcionira sasvim dobro, rekao je Novitović.

Naime, Vijeće ministara je 2017. godine usvojilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama kojim je predviđeno uvođenje jedinstvenog europskog broja za hitne situacije 112, ali ovaj prijedlog nije dobio podršku srpskih predstavnika u Domu naroda.

Po ovom pitanju, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo naglasila je danas da je uvođenje jedinstvenog europskog broja za hitne situacije 112 prevažno pitanje za razvoj turizma i trgovine. Pozvala je stoga sva turistička udruženja u Bosni i Hercegovini, kao i udruženja poslodavaca oba entiteta i privredne komore da izvrše pritisak na političke predstavnike koji odlučuju o njihovima budućim biznisima i lagodnosti života u BiH.

Reagirajući na najave u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine o nepodržavanju uvođenju jedinstvenog europskog broja za hitne situacije 112 zbog prijenosa nadležnosti ponudila je dodatna pojašnjenja tvrdeći da se ne radi ni o kakvom prijenosu nadležnosti.

112 potreban i turistima

Kako se navodi u priopćenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Đapo je naglasila da je u pitanju samo povezivanje BiH s Europom budući da je taj broj jedinstven u cijeloj Europskoj uniji. ‘

 – Ako se nekome nešto loše desi potrebno je samo da okrenete 112 i oni odmah šalju hitnu, policiju, vatrogasce ili ljekarsku pomoć ovisno od nevolje u kojoj se nalazite. Pitam u čemu je problem da se isto uspostavi u BiH? U nadležnostima? Nije tačno, naglasila je.

Pojasnila je da neće hitna iz Sarajeva, Tuzle, Banja Luke ili Mostara ići u Trebinje ako se tamo desila nesreća, niti će vatrogasci iz Zenice, Bihaća ili Livna ići u Banja Luku, izuzev ako ih kolege pozovu u pomoć. Kaže da je suština i biti uvođenja 112 omogućavanje kako građanima BiH, tako i turistima da pozivom na taj broj dobiju potrebnu pomoć.

Na taj način stvara se sigurno okruženje da stranac koji doživi prometnu nesreću, zapali mu se iznajmljeni stan, želi prijaviti nestanak djeteta ili krađu, kao i u svakoj EU zemlji samo okrene dobro poznati broj za hitne slučajeve 112. Uvođenje jedinstvenog EU broja za hitne slučajeve pruža sigurnost strancima/turistima tokom boravka u BiH, jasno je istaknula ministrica.

Također, dodaje, da mnogi stranci, ali i bh. dijaspora posjećuje BiH i s automobilima proizvedenim u EU. Takva vrsta automobila ima ugrađen sigurnosni sistem te ako se desi saobraćajna nesreća telefon u kolima je podešen da direktno poziva 112.

 – Nepostojanje centralne tačke koja bi prihvatila takav poziv dovodi do mogućnosti da će uskoro BiH biti zemlja u koju se ne preporučuje odlazak jer se ne može garantirati sigurnost boravka, pojasnila je Đapo.

Također, kako je zaključila, pored ugrožavanja turizma, ugrožava se i trgovina jer će Bosanci i Hercegovci vrlo brzo biti u situaciji da jednostavno neće moći kupiti ili uvesti automobile koja imaju ovaj sigurnosni sistem, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

13 godina se uvodi broj Inače Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odlučuje o uvođenju europskog broja za hitne situacije – 112, kako je određeno članom 13. stav 1. Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/08).

Još 2008. godine, povodom nacrta pravilnika kojim se, između ostalog, trebao urediti i način korištenja broja 112, obavijestili smo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da je Regulatorna agencija za komunikacije uradila potrebne pravne pripreme, te je u svojim propisima rezervirala navedeni broj za dodjelu i njegovu namjenu uskladila s članom 18. Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini.

Do sada nije donesen bilo kakav propis kojim se uređuje korištenje broja 112. Isključivo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može odrediti kada, i na koji način će započeti korištenje broja 112.