U Skandinaviji su učenici najzadovoljniji: Škole ove tri stvari stavljaju u fokus

Boravak u školi općenito je kraći, kako bi se postigla ravnoteža škole i porodičnog života.


Happy kids at school
Foto: Školski.ba

Model obrazovanja u skandinavskim zemljama neprestano dobiva globalna priznanja za svoje rezultate u akademskom uspjehu, zadovoljstvu učenika i kognitivnom razvoju. Pa po čemu se razlikuje od drugih modela obrazovanja?

Holistički pristup učenju

Umjesto isključivog davanja prioriteta akademskim postignućima, skandinavski model zagovara holistički pristup učenju, s učenikom u centru. Nordijske škole ne usvajaju proizvoljne standarde učenja ili ocjenjivanja (zapravo, većina škola u Skandinaviji nema centralizirane ispite do 16. godine) i umjesto toga usredotočuju se na razvoj u širem smislu. Ovaj holistički pogled na obrazovanje promovira vrijednosti kao što su autonomija, saradnja i igra kao dio učenja.

U učionici se to prevodi u vrlo fleksibilne lekcije, u kojima učitelji mogu koristiti nacionalni kurikulum, ali nisu njime vezani.

Dovoljno vremena za slobodne aktivnosti

Boravak u školi općenito je kraći, kako bi se postigla ravnoteža škole i porodičnog života. To čini učenje učinkovitijim, a istovremeno ostavlja dovoljno vremena za slobodne aktivnosti i za druženje s porodicom.

Učenici se, također, potiču da razmišljaju izvan okvira, istražuju svoju kreativnost i preuzimaju rizike, čak i ako postižu neočekivane rezultate.

Najvažniji aspekt nordijskog modela je njegov naglasak na društvenom učenju. Učenici uče jedni s drugima u uključivom okruženju dok razvijaju društvenu interakciju, jezik i komunikacijske vještine.