U osnovne škole u RS uvodi se mala matura

Vlada RS utvrdila je danas Nacrt strategije razvoja obrazovanja RS za period 2015. do 2020. godine, koja predviđa uvođenje male mature za osnovce, a eksperimentalna primjena će početi od školske 2016/2017. godine.


Foto: Nezavisne novine
Foto: Nezavisne novine

– Predviđeno je i da se na kraju osnovnog vaspitanja i obrazovanja polaže završni ispit – mala matura. Potrebno je razraditi koncepciju male mature i usaglasiti je s koncepcijom prijema učenika u srednje škole. Planirano je da eksterno vrednovanje uvedemo eksperimentalno u 10 odsto osnovnih škola, navela je Branka Rogač, viši stručni saradnik za odnose s javnošću u Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

Prema njenim riječima, svi učenici završnih razreda osnovne škole na eksternoj provjeri trebalo bi da polažu testove iz srpskog odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa, koji čini pet predmeta, a to su istorija, geografija, biologija, hemija i fizika.

– Čeka nas mnogo posla. Treba izraditi stručno uputstvo za sprovođenje male mature, formirati republičku i školsku komisiju, pripremiti testove, uslove i materijale i uputstva za ocjenjivanje s rješenjima i načinom bodovanja. Neophodno je propisati i način obrade, unosa podataka i objavljivanja rezultata o eksternoj provjeri učeničkih postignuća, a potom uraditi analizu, otkloniti nedostatke i uključiti polaganje male mature u redovan nastavni proces, istakla je Branka Rogač.

Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda, naglasio je da će svi osnovci, pri završetku osnovne škole, biti obuhvaćeni malom maturom.

– Biće promijenjen pravilnik o upisu učenika u srednje škole i svakako da će uspjeh na maloj maturi uticati i na upis u srednje škole, pojasio je Damjanović.

Prema njegovim riječima, u svim državama u okruženju postoji mala matura.

– Na taj način ćemo uozbiljiti rad učenika i nastavnika u osnovnoj školi, odnosno nećemo imati problema da đaci dobijaju vrlo visoke ocjene na kraju devetog razreda da bi se mogli upisati u srednju školu. Na maloj maturi pokazaće se koliki je nivo njihovog znanja, kaže Damjanović.

Slavko Novaković, direktor Osnovne škole “Njegoš” Berkovići, koji je u prosvjeti 40 godina, podržava uvođenje male mature.

– Mala matura neće obarati djecu, već će ih motivisati da nauče, kazao je Novaković.
Predškolsko obrazovanje

Iz Vlade RS navode da je, u skladu sa Strategijom, u proceduri i donošenje novog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji će omogućiti organizovanje predškolskog programa u školama gdje je to moguće.

U predškolskom vaspitanju i obrazovanju jedan od značajnijih ciljeva je povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem (najmanje 30 odsto).

Kao posebno definisan strateški cilj je i naučnoistraživački orijentisano visoko obrazovanje i povezivanje visokog obrazovanja s tržištem rada.

(Nezavisne novine)