Tuzlak Lukas Nikolić među najboljim učenicima u FBiH

Lukas je dobio novčanu nagradu i priznanje za uspjeh u protekloj školskoj godini.


Grad Tuzla ima dosta talentovane djece i mladih, koja se ističu svojim trudom, radom i zalaganjima koja su često i priznata od onih koji taj trud treba da vide i nagrade.

Jedan od takvih mladih ljudi je Lukas Nikolić, učenik drugog razreda Elektrotehničke škole Tuzla. Naime, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke već nekoliko godina nagrađuje najbolje učenike na prijedlog kantonalnih ministarstava obrazovanja.

Svaka srednja i osnovna škola nominiraju jednog svog učenika, a nadležno ministarstvo bira predstavnike kantona.

Tako je Lukasa nominovala Elektrotehnička škola Tuzla na osnovu rezultata u školskoj 2019./2020. godini, te je upravo on dobio novčanu nagradu i priznanje za uspjeh u protekloj školskoj godini.

Više o tome pogledajte u prilogu RTV7.