Turski jezik kao izborni predmet u školama Kantona Sarajevo?

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović i ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović na sastanku sa direktorom Turskog kulturnog centra "Yunus Emre" Mehmet Akif Yamanom razgovarali su o realizaciji provođenja Projekta učenja turskog jezika u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo.


Protokol o saradnji sa Centrom za učenje turskog jezika kao izbornog predmeta potpisan je 2013. godine, a pored Kantona Sarajevo ovaj projekt se provodi u sedam kantona Federacije BiH. Finansiranje nastavnog kadra, prema Protokolu, u protekle tri godine vršio je Turski kulturni centar, a nakon tog period obaveze finansiranja preuzima Budžet Kantona Sarajevo, kako je predviđeno istim protokolom.

Kako je istakao ministar Kazazović, za ispunjavanje ove obaveze od naredne školske godine, potrebna je projekcija broja djece, nastavnika i škola koje sprovode učenje turskog jezika kako bi se mogao napraviti plan i obezbijediti potrebna sredstva za tu svrhu.

Učenje turskog jezika i u srednjim školama kao izbornog predmeta, u Turskom kulturnom centru vide kao nastavak započete saradnje te vjeruju da će broj zainteresiranih đaka za učenje ovog stranog jezika biti dovoljan da srednje škole ponude i takav izbor.

– Zanimanje djece trebalo bi da nam bude osnovi parametar kada kreiramo i nudimo mogućnost učenja stranih jezika, naglasila je ministrica  Dilberović na radnom sastanku u Kantonu Sarajevo.

(Školski.ba)