Tuga u BiH: Preminuo dječak od 13 godina

Osnovna škola "Voljevac" koju je dječak pohađao objavila je obavijest za sve učenike koji žele da prisustvuju dženazi, a nemaju prijevoza da je isti organizovan ispred O.Š."Voljevac". Autobus će krenuti ispred škole u 16 i 15 sati, u subotu 15. maja.


Preminuo je trinaestogodišnji dječak Elvedin Omeragić iz Zastinja, Gornji Vakuf-Uskoplje.

Vijest da je prestalo da kuca jedno mlado srce je rastužila sve koji su poznavali dječaka Elvedina.

Osnovna škola “Voljevac” koju je dječak pohađao objavila je obavijest za sve učenike koji žele da prisustvuju dženazi, a nemaju prijevoza da je isti organizovan ispred O.Š.”Voljevac”. Autobus će krenuti ispred škole u 16 i 15 sati, u subotu 15. maja.

Dženaza namaza će se obaviti danas, subota 15. maja na groblju u Zastinju. Kako je naznačeno na smrtovnici, dženaza će se klanjati u 16.45 sati.