Test opažanja: Možete li pronaći skriveno sunce za 11 sekundi?

Možete li pronaći sunce među hrpom lišća?


Negdje na ovoj fotografiji punoj lišća i borova koju je kreirao Rattan Direct, vješto je sakriveno i sunce.

Navodno je rekord za pronalazak sunca među lišćem 11 sekundi.

Možete li ga vi pronaći brže od toga?

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…