Test opažanja: Možeš li pronaći jaje među zečevima?

Možete li pronaći jaje na ovoj slici?


Danas vam donosimo jednu mozgalicu koja govori o vašoj sposobnosti opažanja i primjećivanja sitnih detalja kao i donošenja logičkog zaključka na osnovu tih detalja.

Vaš zadatak u rješavanju današnje mozgalice je da pronađete jaje na ovoj slici.

Ako pronađete jaje na slici, vaše sposobnosti opažanja su odlične.

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…