Šta osnovci u Kantonu Sarajevo uče o broju žrtava stradalih tokom opsade Sarajeva?

Opsada Sarajeva obrađuje se u sklopu predmeta historija.


Foto: Envato
Foto: Envato

U Kantonu Sarajevo od 2018. godine učenici 9. razreda osnovnih škola po prvi put od rata kroz nekoliko nastavnih jedinica uče o opsadi Sarajeva, političkom i vojnom kontekstu, svakodnevnom životu, počinjenim zločinima i samom broju civilnih i vojnih žrtava.

U svijetlu pokrenute diskusije o broju ubijene djece u Sarajevu tokom opsade prikazat ćemo na koji način su nadležne kantonalne institucije u školskim udžbenicima obradile temu civilnih žrtava rata. Opsada Sarajeva obrađuje se u sklopu predmeta historija. Gradivo je prilagođeno uzrastu učenika 9. razreda osnovne škole i učenicima srednjih škola i obrađuje se kroz dodatni nastavni materijal za učenike i nastavnike.

U poglavlju “Posljedice opsade Sarajeva” govori se o broju žrtava Sarajeva tokom opsade grada.

 – Rezultati istraživanja demografskog tima ICTY-a koji je na raspolaganju imao izvore dostupne tribunalu u Haagu pokazali su da je u djelovima šest sarajevskih općina pod opsadom u periodu od aprila 1992. do decembra 1995. godine broj poginulih i umrlih bio 18.888, navedeno je u nastavnom materijalu.

Riječ je o Studiji o broju žrtava u opsadi Sarajeva od aprila 1992. do decembra 1995. godine, koja se odnosi na šest sarajevskih općina: Centar, Ilidža, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad i Vogošća. Studija je korištena na suđenju za ratne zločine u Haškom tribunalu predsjedniku SR Jugoslavije Slobodanu Miloševiću. Autori studije su Ewa Tabeau, Jakub Bijak i Neda Lončarić.

Također, u nastavnim materijalima je navedeno da su do sada na spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva upisana 524 imena i prezimena ubijene djece, piše Klix.ba.

Broj od 18.888 poginulih i umrlih ljudi u Sarajevu, po podacima spomenute studije, obuhvata poginule vojnike (4.548), civile (4954) čija smrt je direktno vezana za ratna dejstva i civile (8.285) koji su umrli prirodnom smrću. Također, za 1.102 civila nije utvrđen tačan uzrok smrti.

U izradi nastavnog materijala učestvovali su uposlenici Odsjeka za historiju, Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu i dva profesora historije. Izdavač nastavnog materijala je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.