Šta je poduzela Vlada: Objavljene mjere za sigurnost u školama Kantona Sarajevo

Po riječima ministrice Hota Muminović u fokusu su preventivne aktivnosti.


Foto: Facebook

Nakon tragičnih događa koji su se desili u O.Š. „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je niz zaključaka, okupišvi sve značajne resore koji mogu ponuditi resurse u kreiranju seta značajnih aktivnosti.

Obrazovne i druge relevenatne ustanove će imati pristup dokumentu sa smjernicama i šemama komunikacije, kao i multisektorskog postupanja u iznenadnim kriznim situacijama.

Mjere i aktivnosti

Mjere i aktivnosti Vlade KS koje se poduzimaju u cilju sigurnosti i zaštite učenika, kao i njihove dobrobiti, te multisektorski odgovor na potencijalne sigurnosne izazove u školama, teme su o kojima su na konferenciji za medije govorile ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota Muminović, ministrica pravde i uprave Darja Softić Kadenić i direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Senada Salihović.

Po riječima ministrice Hota Muminović, u fokusu su preventivne aktivnosti usmjerene na jačanje karakternih vrlina, empatije, socijalnih i komunikacijskih vještina učenika u cilju sprečavanja neprihvatljivih oblika ponašanja, zbog čega su redefinirane vannastavne, te utvrđen čitav niz novih aktivnosti za narednu školsku godinu.

– Okupili smo stručnjake iz različitih oblasti koji su napravili i komunikacijske šeme, hodograme aktivnosti, ako bi se desila iznenadna, hitna situacija koja prevazilazi kapacitete škola, a koja uključuje resore zdravstva, Ministarstva unutrašnjih poslova, rada i socijalne politike, Tužilaštva. Na bazi ovih smjernica nastavljamo educirati profesionalce koji rade na ovim temama, objasnila je ministrica Hota Muminović.

Jačanje ljudskih resursa

Navela je, između ostalog, da mjere neizostavno podrazumijevaju i jačanje ljudskih resursa u segmentu socijalne zaštite, kao i u školama u kojima je od septembra dodatno zaposleno 77 psihologa.

– Službe socijalne zaštite moraju biti kapacitirane kako bi se obuhvatile sve rizične tačke kada se dese izazovi sa kojima se porodice suočavaju i prevaziđu poteškoće u tim porodicama iz kojih će proizaći stabilna i jaka djeca, naglasila je.

Kazala je i kako su rađene i procjene kako kapacitirati Centar za mentalno zdravlje.

– Sutra ćemo održati konferenciju posvećenu mentalnom zdravlju na kojoj očekujemo da će biti prisutno 400-500 stručnjaka. To je prioritet, najavila je ministrica Hota-Muminović.

Pet miliona KM

Ukupna vrijednost svih planiranih aktivnosti na godišnjem nivou je oko pet miliona KM, a sredstva će biti osigurana kroz budžetske preraspodjele u ovoj godini kao, te kroz Plan budžeta za narednu godinu.

Ministrica Softić Kadenić istakla je da Kanton Sarajevo paralelno poduzima i druge aktivnosti inicirane tragičnim događajima nasilja u posljednje vrijeme. Na inicijativu Skupštinske komisije za jednakopravnost spolova, u saradnji sa nadležnim kantonalnim organima, kao i institucijama FBiH, pokrenute su mjere poboljšanja postojećih procedura u slučajevima nasilja.

– Moramo stalno vršiti preispitivanja, da li svi u lancu odgovornosti znaju u svakom trenutku šta im je činiti, kontinuirano se educirati i pitati se šta možemo bolje kako bismo prevenirali ubuduće ovakve slučajeve, i kako bismo adekvatno reagirali, naglasila je ministrica Softić Kadenić.

Zaštita u slučaju spolno zasnovanog nasilja

Podsjetila je i da je usvojen Protokol o postupanju koji se tiče zaštite i postupanja u slučaju spolno zasnovanog nasilja u javnom prostoru, s jasno propisanim procedurama i obavezama institucija koje se bave prijavama za ovu vrstu nasilja.

– Ovaj se okvir kontinurano poboljšava. Pokušavamo stvoriti ambijent u kojem gradimo sigurnije, transparentije društvo, gdje su nosioci funkcija i oni koji obavljaju bilo koju vrstu javnih funkcija osobe sa integritetom i odgovarajućim obrazovanjem u koje korisnici njihovih usluga mogu imati povjerenje, naglasila je Softić Kadenić.

Direktorica Salihović govorila je o nizu programa i aktivnosti koje je osmislio Institut, a koje će doprinijeti fizičkom, emocionalnom, mentalnom i socijalnom rastu i razvoju djece i učenika, u skladu s njihovim uzrastom.

Niz programa

Aktivnosti će se realizirati kroz radionice, takmičenja, izlete, studijske posjete, ekskurzije, pohode, kampovanja, društveno korisno učenje, škole u prirodi, posjete kulturno-historijskim ustanovama i odredištima.

– Katalog registriranih programa postao je dijelom Metodologije za izradu godišnjeg programa rada škole, što u praksi znači da vannastavni i posebni programi postaju obavezni za sve nivoe odgojno-obrazovnih ustanova u Kantonu Sarajevo. Katalog obuhvata programe prevencije ovisnosti, prevencije nasilja, kulture sjećanja, ekologije, poduzetništva i finansijske pismenosti, kao i program “Ostani smiren”.

U okviru svakog programa razrađene su aktivnosti kroz koje kod djece razvijamo šest temeljnih vrlina – mudrost i znanje, odvažnost, humanost, pravdenost, umjerenost i transcendentnost, navela je direktorica Salihović, navedeno je iz Vlade KS.