Školski uspjeh: Od djece zahtijevajte mnogo, ali ne i previše

Visoka očekivanja blagotvorno utiču na dječije učenje, ali samo ako se roditelji ne zanesu i ne postanu nerealni u njima


Školski uspjeh djece je bolji kada roditelji imaju visoka očekivanja od njih, ali ako ljestvicu podignu visoko, dobre ocjene mogu izostati, rezultati su istraživanja koje je objavilo Američko udruženje psihologa.

Ljuta roditeljska ambicija može biti pogubna, kaže Kou Murayama sa Univerziteta u Readingu, vođa istraživanja u kome je mjeren nivo aspiracija roditelja i upoređivan sa rezultatima njihove djece.

Otkrili su da visoka očekivanja blagotvorno utiču na dječije učenje, ali samo ako se roditelji ne zanesu i ne postanu nerealni u njima. Što su nerazumniji roditelji kad zamišljaju domete svoje djece, to djeca lošije prolaze u školi, zaključak je naučnika.

– Do sada je nauka roditeljima savjetovala da jednostavno pucaju visoko, pa će djeca više i postići. Zapravo, slijepa ambicija je štetna, i roditelji moraju za početak znati koliko njihova djeca zaista mogu, poručuje Murayama.

(Detinajrije.com)