Školska mozgalica: Školarci, možete li riješiti ovu slatku mozgalicu?

Mozgalice su poput teretane za naš mozak, pomažu nam da ojačamo i poboljšamo svoje vještine i da se pri tome zabavimo.


Mozgalice nisu samo zabavne, već su i jako korisne za razvijanje naših mentalnih sposobnosti. Kada rješavamo mozgalice, vježbamo naše misaone procese, poput logičkog razmišljanja, koncentracije i sposobnosti rješavanja problema. Mozgalice su poput teretane za naš mozak, pomažu nam da ojačamo i poboljšamo svoje vještine.

Vaš današnji zadatak je da prebrojite koliko Ki-Ki Plus C bombona ima na slici. 

Da li ste uspjeli pronaći sve Ki-Ki Plus C bombone? Rješenje provjerite na sljedećoj stranici. 😊