Škole u Velikoj Britaniji uvode prepoznavanje lica učenika

Škole u Velikoj Britaniji uvode prepoznavanje lica učenika, a pogledajte zašto je to važno.


Devet škola u Velikoj Britaniji počelo je da koristi prepoznavanje lica za provjeru plaćanja školske ishrane djece. Škole tvrde da je upotreba tehnologije brža od plaćanja putem kartica ili skenera otisaka prstiju.

97% djece i roditelja u školama pristalo na upis

Uz prepoznavanje lica, učenici jednostavno biraju svoj obrok, gledaju u kameru i odlaze. U saopštenju koje su objavile škole se navodi da se biometrijski podaci o djeci čuvaju u šifrovanom obliku i brišu se kada dijete napusti školu. Roditelji moraju da se uključe kako bi djeca koristila tehnologiju, a mogu i koristiti PIN za verifikaciju plaćanja.

Iako je 97% djece ili roditelja pristalo na upis, pojedini su rekli da nisu sigurni da li djeca u potpunosti razumiju za šta se prijavljuju i da su pod uticajem pritiska vršnjaka.

Sistemi prepoznavanja lica različitih vrsta postaju uobičajeni u cijelom svijetu. Škole u ​​SAD-u već godinama instaliraju takve sisteme, i to obično kao mjeru bezbijednosti. Međutim, mnoge države i gradovi u SAD-u zabranili su prepoznavanje lica, tvrdeći da je korišćenje ovakve tehnologije osjetljivo zbog rasprostranjenosti rasizma i problema oko rodne ravnopravnosti.

I u Evropskoj uniji mnogi političari pozivaju na zabranu tehnologije prepoznavanja lica, tvrdeći da nedostaci njenog uvođenja nadmašuju potencijalne koristi, piše Bigportal.ba.