Škole od učenika ne smiju tražiti novac za štetu na inventaru

Osnovne škole nemaju pravo tražiti od djece novac za polomljene stolice, klupe, oštećene zidove itd.


Dugogodišnja praksa traženja novca od osnovnoškolaca za pokrivanje šteta nastalih na školskom inventaru ili u školskim objektima tokom školske godine nezakonita je.

Posebno je ovaj problem došao do izražaja u pandemijskoj godini kada djeca u većini kantona nisu bila u školama, nastava je bila online, a pred kraj školske godine uvjetuju se određena plaćanja.

Da je naplata štete na inventaru od učenika nezakonita, ukazao je u odgovoru Udruzi roditelja “Naša djeca 2014.” prosvjetni inspektor iz Hercegovačko-neretvanske županije Senad Omerika, piše Večernji list BiH.

Što kažu zakon i inspekcije

Pred kraj svake školske godine ovo pitanje se aktualizira, zbog čega je Udruga na svojim službenim Facebook stranicama podsjetila na dopis iz 2016. u kojem jasno stoji da je osnovno obrazovanje obvezno i besplatno te da niko nema pravo od učenika tražiti ove naknade.

– Člankom 16. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH propisano je, između ostaloga, da je osnovno obrazovanje obvezno za svu djecu te da je ono besplatno za svu djecu. Navedeno spada u domenu ljudskih prava i sloboda, a što je zajamčeno Ustavom FBiH. Prema tome, osnovna škola ne smije vršiti naplatu novčanih sredstava od učenika po osnovi solidarnog plaćanja učinjene štete u školi, upisnine, za usluge djelatnosti odgoja i obrazovanja u školi i slično, stoji u dopisu inspektora Omerike.

Ističe se kako, prema Zakonu o srednjoškolskom obrazovanju, radi zadovoljavanja određenih potreba učenika osnivač ili škola mogu tražiti od učenika odnosno njegovih roditelja ili skrbnika participaciju dijela troškova školarine i naknade učinjene štete u skladu s aktom koji donosi škola uz suglasnost Ministarstva.

– Prosvjetna inspekcija kroz nadzore u osnovnim i srednjim školama kontrolira i sve vrste eventualnih naplata od učenika.

Osnovne i srednje škole

 – U svim slučajevima gdje je inspekcija utvrdila bilo kakvu vrstu naplate u osnovnim školama istu je odlukom zabranila, dok je kod srednjih škola za eventualne odluke školskih odbora o eventualnim naplatama tražila saglasnost resornog ministarstva i očitovala se u skladu s tim, stoji u dopisu u kojem se poziva sve one koji imaju saznanja o vršenju ovih nepravilnosti u nekoj od škola da isto prijave Prosvjetnoj inspekciji.

Dakle, osnovne škole nemaju pravo tražiti od djece novac za polomljene stolice, klupe, oštećene zidove i sl.

Iz Udruge roditelja “Naša djeca 2014.” naveli su kako je ova praksa ekonomsko nasilje nad djecom s obzirom na to da su ista ucijenjena kako neće dobiti dokumente o završenom školovanju ako odbiju izvršiti tražena plaćanja.