Sigurnost učenika u fokusu: Prezentirane smjernice za postupanje škola u hitnim i iznenadnim situacijama

Sigurnost učenika u fokusu stručnog savjetovanja direktora osnovnih i srednjih škola u KS.


Foto: Vlada KS / Facebook

Ministarstvo obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo organizovalo je savjetovanje za sve direktore osnovnih i srednjih škola posvećeno sigurnosti učenika.

To je bila prilika da ih se podsjeti na već postojeće procedure koje se primjenjuju u situacijama koje ugrožavaju najbolji interes djece i prezentiraju nove koje se odnose na hitne i iznenadne situacije u školama.

Dokument Smjernice za postupanje škola u hitnim i iznenadnim situacijama izradila je Radna grupa koju je Ministarstvo oformilo u junu 2023. godine, nakon nemilih događaja u školama u državi i regiji.

 – Važno je istaći da su na sadržaju Smjernica radili predstavnici Tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, službi socijalnog rada, stručnjaci za mentalno zdravlje i sigurnost. Ovaj dokument predstavlja hodogram postupanja i oslanja se na najefikasnije prakse u ovoj oblasti. S obzirom na iznimnu važnost sigurnosti učenika i školskih zajednica, ključno je da svi direktori, kao i ostali zaposlenici u školama i učenici budu potpuno upoznati s procedurama i postupcima u slučaju hitnih situacija, naglasila je ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović u obraćanju direktorima.

Kompletan dokument Smjernica za postupanje škola u hitnim i iznenadnim situacijama nalazi se na linku.