KS: Ostvareni veliki rezultati rada na projektu opremanja školskih kuhinja

Opremljene školske kuhinje u 35 osnovnih škola.


Foto: Facebook

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo tokom prošle i ove godine uspješno je provelo projekte rekonstrukcije i opremanja školskih kuhinja u 35 osnovnih škola.

Ovi projekti uključivali su temeljne rekonstrukcije objekata, nabavku profesionalnog inoks kuhinjskog namještaja i montažu kuhinjskih aparata. Paralelno s tim, formirani su školski HACCP timovi u svakoj od ovih škola, a završena je i HACCP edukacija, uz uspostavljanje neophodne prateće dokumentacije. Trenutno se provodi dodatna intenzivna obuka školskih HACCP timova.

Do kraja godine, planirano je da se projekat provede u svim školama, što će rezultirati modernizacijom svih kuhinja u osnovnim školama koje nude produženi boravak i ishranu učenika.

Ovaj projekat je postigao značajne ciljeve:

  • Rekonstrukcijom školskih kuhinja stvorili smo osnovne uslove za implementaciju i uspostavu sistema koji garantuje da hrana koja se služi učenicima bude zdravstveno ispravna.
  • Kuhinje su opremljene odgovarajućom i ispravnom profesionalnom opremom.
  • Značajno su unapređeni higijenski standardi u školskim kuhinjama.

 – Naši školski HACCP timovi su educirani i sposobni da pažljivo prate rad školskih kuhinja i ispravnost postupaka u vezi sa pripremom hrane.

Na završnom događaju koji je planiran za kraj godine, namjeravamo sumirati sve postignute rezultate ovog projekta, analizirati trenutno stanje i uručiti potvrde o uspješno završenim obukama, u prisustvu timova iz svih 35 škola koje su aktivno učestvovale u projektu.

U narednoj godini nastavit ćemo projekt i u osnovnim školama koje trenutno ne nude produženi boravak, a gdje planiramo otvoriti produženi boravak, poručila je ministrica obrazovanja KS.