Šest razloga zbog kojih učenici ne rade domaću zadaću

"To je bilo za zadaću? Ali, bio je vikend.“ Učitelji čuju razne izgovore kada učenici ne napišu domaću zadaću. Međutim, postoji li način da se učionice učine otpornim na izgovore koje učenici navode kada ne napišu domaću zadaću?


U nastavku pročitajte šest razloga zbog kojih se učenici odupiru pisanju domaće zadaće i savjete o tome kako ih prevladati.

Učenici se odupiru domaćoj zadaći ako:

Razlog 1:  Ako je potrebno previše vremena za pisanje domaće zadaće.

U istraživanju provedenom među više od 7000 učenika (prosječne dobi od 13 godina), ustanovljeno je da se učenici opiru pisanju zadaće kada je za njeno završavanje potrebno više od 60 minuta. Uz to, na temelju standardiziranih testova, više od 60 minuta domaće zadaće nije značajnije utjecalo na rezultate testova.

Savjet: Recite učenicima da sedmicu dana mjere koliko im treba da završe domaću zadaću. Iskoristite rekordno vrijeme da biste postavili učenicima vremenski cilj za završavanje domaće zadaće. Kada nađete prihvatljiv vremenski okvir, to će učenicima omogućiti da se više fokusiraju na sam zadatak.

Razlog 2: Ako ne shvataju koja je vrijednost pisanja domaće zadaće.

Učenici pogrešno vjeruju da domaća zadaća ima samo akademsku vrijednost. U studiji u kojoj je sudjelovalo 25 učitelja pokazalo se da se način na koji učitelji koriste domaću zadaću proteže iznad tradicionalne prakse akademskog sadržaja. Na primjer, 75 posto tih učitelja izvještava da je domaća zadaća učinkovit alat (za mjerenje motivacije za učenje, samopouzdanja i sposobnosti da se preuzme odgovornost).

Savjet: Recite učenicima koja je viša svrha domaće zadaće. Otkrijte im da ima i kratkoročne (utjecaj na konačnu ocjenu iz predmeta) i dugoročne koristi (poboljšava životne vještine). Identificirajte specifične dugoročne koristi domaće zadaće kojih učenici možda nisu svjesni, poput organizacije, upravljanja vremenom i postavljanja ciljeva.

Razlog 3: Ako se koristi isti tip zadatka za sve.

U istraživanju provedenom među 112 studenata otkriveno je da učenici pokazuju zanimanje za različite vrste domaće zadaće. Na primjer, 62 posto studenata je zadovoljno online zadacima (taj format pruža neposredne povratne informacije i omogućava višestruke pokušaje), dok je 41 posto učenika zadovoljno tradicionalnim zadacima na papiru (format koji je učenicima najpoznatiji).

Savjet: Procijenite koji je stil učenja vaših učenika. Diferencirajte domaću zadaću da biste udovoljili interesima učenika i njihovim preferencijama učenja. Razmislite o tome da odgovornost za diferencijaciju stavite na učenika. Na primjer, zamolite učenike da osmisle svoju metodu za prakticiranje ključnih termina.