Savjeti za obilježavanje teksta prilikom čitanja

Obilježavanje teksta prilikom čitanja je važan dio vaše strategije učenja. Ono vam pomaže za jednostavniji pregled gradiva, omogućava da pravite kvalitetne bilješke, teze i olakšava usvajanje gradiva.


Ovo su neki od savjeta koji vam mogu pomoći da na kvalitetan način obilježavate prilikom čitanja:

Prije nego što pristupite označavanju teksta, obavezno pročitajte cijelo poglavlje ili unaprijed određeni dio teksta. Na ovaj način stičete uvid u razvoj ideje, a u nekim lekcijama se nalaze i dijelovi u kojima autor sam sažima i reinterpretira ideje ili koncepte.

Na marginama brojevima označite važne dijelove teksta (definicije, koncepte, ideje, itd). Obilježite najvažnije činjenice, primjere koji olakšavaju razumijevanje, definicije i manje poznate i nepoznate riječi. Ako je moguće, na marginama ili između pasusa upišite parafraze, pitanja i sažetke.

Tekst označavajte podvlačenjem ili bojenjem posebnim markerima. Markiranje teksta može vam biti od velike pomoći, posebno kada treba da se vratite njegovim važnim i zanimljivim dijelovima.

Prilikom markiranja ne koristite mnogo boja. Rezultat velikog broja boja može biti previše išarana i haotična stranica na kojoj nećete moći da se snađete.

Ne markirajte tekst prilikom prvog čitanja. Pročitajte ga do kraja, pa onda donesite odluku koji su njegovi najvažniji dijelovi, riječi, definicije.

Umjesto podvlačenja i bojenja riječi u tekstu, efikasnije je da stavljate vertikalne linije ili uzvičnike pored važnijih redova teksta. Prilikom narednog čitanja teksta imaćete jasan pregled tačaka koje su važne za tu lekciju, a i stranica neće biti išarana.

Koristite sopstvene riječi za kratke bilješke kada interpretirate ideju umjesto riječi autora. Izražavanje vlastitim riječima tjera vas na dublje razmišljanje o ideji i dovodi do njenog potpunog shvatanja.

Napomene možete da pišete ili na marginama teksta ili na posebnom papiru. Vrlo je važno da one budu kratke i jasne. To će vam kasnije omogućiti efikasniji pregled materijala i njegovo ponavljanje. Napomene nemojte opterećivati mnogobrojnim detaljima kojima jedna lekcija ili tekst može obilovati. Pokušajte izdvojiti važno i ono što za razumijevanje teksta ima smisla. Cilj je da napravite sintezu informacija u razumljivu cjelinu koju ćete lako moći zapamtiti.

(Vodič za učenje / STUDOMAT.ba)