Roditeljstvo: Naučite djecu da svaki problem ima rješenje

Ponavljajte djeci pozitivne mantre dok ne postanu njihov unutrašnji glas.


Ilustracija: ŠKOLSKI / Envato
Ilustracija: ŠKOLSKI / Envato

Mišel Borba (Michele) je obrazovni psiholog, stručnjak za roditeljsto i autor knjiga i priručnika u oblasti vaspitanja i odgoja djece, ističe da problematični događaji u savremenom svijetu poput pandemije ili nasilja koje je sve češće dio svakodnevice i te kako ostavljaju trag na našoj djeci.

Istraživanja pokazuju da nada može drastično da smanji anksioznost i depresiju tokom djetinjstva. Djeca puna nade imaju izgrađen unutrašnji sistem kontrole; ona prikazuju izazove i prepreke kao privremene i sposobni su da ih prevaziđu.

Djeca koja imaju nadu u sebi ne izbjegavaju probleme. Oni se obračunavaju s problemima, jer su naučili da isti mogu da se riješe.

Podstičite ih na različite ideje, ne treba da strahuju da je bilo koja ideja loša. Naučite djecu sljedeću tehniku – kada naiđu na prepreku, neka primjene pet pravila.

  1. Usporite tako da možete da razmislite;
  2. Izložite svoj problem;
  3. Pitajte sebe: “Šta još mogu da uradim?”;
  4. Navedite sve što može da doprinese rješenju problema bez predrasuda;
  5. Odlučite šta je najbolje od navedenog i uradite to.

Također, možete postaviti pozitivnu mantru kao pozadinu telefona vašeg djeteta. Ponavljajte djeci pozitivne mantre dok ne postanu njihov unutrašnji glas.