Roditeljstvo: Kako razvijati govor i jezik djeteta jednostavnim gledanjem kroz prozor?

Govor djeteta možete razvijati jednostavnim gledanjem kroz prozor.


Foto: Envato
Foto: Envato

Kako razvijati govor i jezik djeteta, besplatno… jednostavnim gledanjem kroz prozor?

U nastavku pročitajte neke od načina:

  •  Vidi! (pa nabrajajte šta sve vidite)
  • Razvijanje razumijevanja – kada se ono što dijete vidi isprati sa riječju koju kažete
  • Učenje kratkih riječi (auto, kuća, sija, vozi…)
  • Pokazni gest – pokazujte prstom šta sve vidite
  • Znakovni jezik – upotpunite ključne riječi znakovnim jezikom, kako bi učenje bilo multisenzorno
  • Onomatopeja (“Eno je kuca av-av”, “Auto vozi brrrrmmm”, “Vjetar duva huuuuu”…)
  • Kreiranje verbalne rutine (“eno ga oblak… oblak… oblak…”)
  • Boje (“Nebo je plavo”, “Sunce je žuto”…)
  • Učenje antonima (“Zgrada je velika, a kamen je mali”, “Ptica je gore, a trava je dole”…)

Riječi koje se koriste naravno treba prilagoditi uzrastu djeteta, kao i trenutnom govorno-jezičkom statusu, piše Zelenaucionica.com.