Roditeljstvo: Je li moguće previše voljeti svoje dijete?

Stručnjaci kažu da nije moguće previše voljeti svoje dijete, a evo zašto.


Foto: Envato
Foto: Envato

Sigurno ste već čuli taj termin. “Previše voljeti svoje dijete”. Je li to uistinu moguće? Znači li to da djeca na čiji zahtjev reagujete i koje dobije pažnju kad ju traži da je razmaženo? Ne i ne.

Dijete koje na zahtjev dobije pažnju ne samo da ne osjeća strah da njegove potrebe neće biti zadovoljene, već stvara i sigurnu bazu na kojoj može temeljiti svoj razvoj.

Dakle,”višak ljubavi” i pažnje može samo potaknuti učenje i istraživanje, za razliku od one djece koja trče oko roditelja ne bi li ih primijetili.

Možda ste slušali o onome da će nošena beba stalno željeti biti na rukama, pa ako se dijete ne odvaja od vas u todlerskim godinama da će biti nedruštveno i previše vezano uz vas.

No, to sve je daleko od istine. U nastavku pročitajte samo neke od razloga koji govore o tome zašto svoju djecu ne možete u stvari previše voljeti.

Djeca ne mogu biti previše vezana uz roditelje

Kada djeca žele stalno biti u blizini svojih roditelja i traže njihovu pažnju, reakcija će glasiti da su previše vezani uz roditelje. I upravo zato im roditelji u svemu moraju udovoljavati.

No, znanost kaže upravo suprotno. Ne postoji prevelika vezanost uz roditelje. Postoji samo nedovoljna duboka povezanost.

Jer, kada dajete djetetu svu ljubav koja mu je potrebna, kod njega se u stvari javlja potreba za samostalnošću i neovisnošću.

Što bi značilo da što su djeca više vezana uz roditelje, to je vjerovatnije da će lakše naći svoj samostalni put u životu.

Djeca trebaju ljubav radi razvoja mozga

Roditeljska ljubav direktno utiče na razvoj mozga. Što više ljubavi primaju, to im se neki dijelovi mozga bolje razvijaju.

Stručnjaci kažu da količina ljubavi i njege koju djeca primaju čini razliku u veličini hipokampusa (dio mozga odgovornog za kratkoročnu i dugoročnu memoriju). Što je veća ljubav, to je veći hipokampus. Što je manje ljubavi primljeno, hipokampus je manji.

Istraživanja pak pokazuj uda su djeca s manjim hipokampusom izložena većem riziku od raznih mentalnih bolesti.

Strogo roditeljstvo dovodi do neželjenog ponašanja

Zadovoljavanjem svake dječje potrebe možda riskirate da vas nazovu “slabićem”. Umjesto bezuvjetne ljubavi mnogi smatraju da je puno bolje voditi djecu čvrstom rukom i hladnom glavom.

Ali u stvarnosti, odgajanje djece na ovaj način nije samo štetno za njihovo mentalno zdravlje i dobrobit, već može uzrokovati i neželjeno ponašanje, prenose Djecjaposla.com.

Stručnjaci tvrde kada se autoritarni stil roditeljstva koristi u odnosu na ljubav za odgoj djece, bit će i posljedica. Te posljedice uključuju:

  • nemogućnost donošenja odluka
  • nisko samopoštovanje
  • nemogućnost neovisnog razmišljanja
  • problemi s bijesom

Što više ljubavi djeca dobiju, to neovisniji postaju

Pružajući djeci svu potrebnu ljubav, roditelji im omogućuju da postanu neovisnija i sigurnija u sebe. Prema Psychology Today, kada su djeca samostalna, to znači da su im roditelji pružili ljubav, vodstvo i podršku koju ne samo da su trebala, nego su i tražila.

Djeca se ne mogu samostalno osamostaliti. Uče vještine neovisnosti od roditelja. To dolazi od pokazivanja ljubavi, poštovanja, i vjere u dječje sposobnosti te davanja smjernica kako bi djeca bila sigurna u vlastite odluke.