Riznica znanja: Kako lakše savladati gramatiku nekog jezika?

Gramatika stranih jezika vrlo često je najteži dio za savladati, donosimo nekoliko savjeta kako je lakše upamtiti.


1. Učenje kroz primjere
Svaki nastavnik da minimalno po jedan primjer na času kada se uči gramatička lekcija, vaš zadatak je da na osovu tog primjera stvorite što više svojih kako bi vam princip na koji je ta rečenica konstuisana postao jasniji. Nikako ne treba pretrčati preko toga jer je ipak gramatika kostur jezika i ona nam osigurava pravilnost u izražavanju.

2. Mape uma
Sredstvo za najbrže učenje jezika do sada. Naučno je dokazano da se na ovaj način riječi i fraze pamte 5 puta brže. Na mapu se ispisuju rečenice koje sadrže neku gramatičku začkoljicu. Bitno je da mapa bude pregledna, nikako prenatrpana i konfuzna. Pored svake rečenice, sa lijeve i desne strane, nalaze se sličice kao jasna asocijacije na gramatičku jedinicu pomenutu u rečenicama. Na ovaj način rečenice se pamte lako, uči se na zanimljiv i lak način, uključuju se obje hemisfere mozga i gramatika prikazana na ovaj način pamti se za sva vremena.

3. Tabele, grafici i šeme
U zavisnosti od stranog jezika za mnoge gramatičke jedinice možete pronaći na internetu gotove šeme i tabele na kojima je prikazano i objašnjeno kako se nešto gradi. Ovo naravno može lijepo poslužiti, ali je naš savjet da samostalno napravite svoju tabelu ili šemu za određenu gramatičku jedinicu. Znate i sami da brže pamtimo ono što sami napišemo ili uradimo. 90% ljudi su vizualni tipovi, tako da ovaj način učenja dosta pomaže i daje odlične rezultate.

4. Memorijske kartice 
Slikovne kartice koje služe za učenje i pamćenje po slikama. One pomažu da kroz uzastopno ponavljanje memorišete pojmove, slova ili gramatičke jedinice povezivanjem slika i riječi. Najčešće se koriste na nižim nivoima, ali mogu i na višim. Njih možete kupiti ili skinuti s interneta za mnoge strane jezike ili napraviti svoje. Na ovaj način možete vježbati prijedloge, padeže i promjenu glagola kroz vremena npr. u engleskom jeziku.