Riznica znanja: Gdje i kako nalazimo dijamante?

Duboko u unutrašnjosti naše planete na visokim temperaturama i pod visokim pritiskom nastaju dijamanti.


Umjetni dijamanti mogu se stvarati i od strane ljudske ruke. Čisti ugljik se peče pod velikim pritiskom i to na temperaturi višoj od 1400 stepeni Celzijusa.

Pored umjetnih, prirodne dijamante nam daje Zemlja i oni nastaju pod sličnim uvjetima. Smatra se da je prvi dijamant nastao prije više miliona godina, i to u rastaljenim stijenama duboko u zemljinoj kori.

Ta rastaljenja su na nekoliko mjesta izbila na površinu zemlje, a njihovim hlađenjem nastala je stijena po imenu kimberlit. Te stijene su u Sibiru, Tanzaniji i širom Afrike glavni izvori dijamanata.