Prošle godine smanjio se broj učenika u cijeloj Bosni i Hercegovini

Manji broj učenika zabilježen u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini.


Foto: Envato
Foto: ŠKOLSKI / Envato

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o statističkim pokazateljima u obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, koja sadrži podatke o predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

U 390 predškolskih ustanova tokom 2019/2020. godine, u odnosu na njih 359 u prethodnoj godini, upisano je 30.587 djece, što je za 7,3 posto više djece nego u prethodnoj školskoj godini.

U jasličkoj grupi boravilo je 6.076 djece ili 7,3 posto više u odnosu na 2018/2019.

Na mjesto u predškolskim ustanovama čeka 4.316 djece, uprkos rastu predškolskih ustanova u prošloj godini, pa obezbjeđenje pristupa i povećanje obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem ostaju najznačajniji prioriteti u ovoj oblasti.

Manji broj učenika u osnovnim i srednjim školama

U školskoj 2019/20. godini u 1.785 osnovnih škola upisano je 274.034 učenika, što je za 5.984 učenika manje nego u prethodnoj školskoj godini.

U istoj školskoj godini u 315 u odnosu na 311 srednjih škola iz prethodne školske godine upisano je 112.796 učenika, što je u odnosu na 2018/2019. godinu manje za 4.679 učenika ili četiri posto.

Najveći broj učenika opredjeljivao se za tehničke škole, i to 55,7 posto učenika, slijede gimanzije 22 posto, dok je stručne škole pohađalo 19 posto učenika, a neznatan procenat učenika pohađao je druge škole.